Z časopisu UK „Naša univerzita“ 2012, október


22. 05. 2019 13.12 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

„Poštová známka 400. výročie konania Žilinskej synody získala 3. miesto v súťaži Grand Prix de l’exposition WIPA (Wiener internationale Postverzeichnung Ausstellung) organizovanejvo Viedni, ktorá je považovaná za najprestížnejšiu medzinárodnú súťaž o najkrajšiu známku sveta. Poštovú známku vytvoril v roku 2010 prof. Dušan Kállay, akad. mal., spolu s doc. Martinom Činovským, akad. mal., ArtD., pedagógom Pedagogickej fakulty UK, ktorý akvarelom kolorovaný návrh známky transformoval d podoby miniatúrneho grafického diela vo forme oceľorytiny.“ (Ľuboslav Moza)

Vedeli ste o Univerzite Komenského, že?

...2. 7. 1995: Na základe pozvania Konferencie biskupov Slovenska sa Vedenie Univerzity Komenského na čele s jej rektorom prof. MUDr. Jurajom Švecom, DrSc., zúčastnilo na pastoračnom pobyte pápeža Jána Pavla II. v Nitre, Spišskej Kapitule, v Levoči a rozlúčky so vzácnym hosťom na popradskom letisku. Osobitnú príležitosť hovoriť so Svätým Otcom za prítomnosti popredných cirkevných hodnostárov, učiteľov a žiakov seminára mali akademickí funkcionári Univerzity Komenského v Spišskej Kapitule, kde sídlila súčasť Univerzity Komenského – Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka. Rektor UK venoval vzácnej návšteve dar univerzity – v koži viazané dielo J. A. Komenského.