100 rokov UK perom profesora Dušana Meška

Odkiaľ sa vzal vianočný stromček? 28. 05. 2019

Z časopisu UK „Naša univerzita“, 2013, december „Vianoce sa odjakživa spájali s mágiou, poverami a veštbami. Dnešné zvyky sú často kombináciou pohanských a...

Ruskí vojaci prehľadali každú miestnosť28. 05. 2019

Z časopisu UK „Naša univerzita“, 2013, september „Po obsadení ruskými vojskami v roku 1968 boli okupanti vybavení informáciami, že hlavné hniezdo...

Z časopisu UK „Naša univerzita“ 2013, február28. 05. 2019

„Volám sa Clarissa, som Brazílčanka a od roku 2011 študujem v Bratislave na FSEV UK. Prvá vec, čo sa ma každý pýta, keď poviem, že som Brazílčanka, je: ‚Čo tu...

Športovci UK IV28. 05. 2019

Na tomto mieste uvádzame len držiteľov olympijských medailí a tých, ktorí sa umiestnili na prvom mieste na majstrovstvách sveta. Rusnák Dárius, PraF UK 1978,...

Zuzana a Martin – najčastejšie mená študentov UK28. 05. 2019

Z časopisu UK „Naša univerzita“, 2013, január „Medzi najčastejšie ženské mena študentiek Univerzity Komenského v Bratislave patria mená Zuzana (959),...

Prvá dáma slovenského vinohradníctva28. 05. 2019

Z časopisu UK „Naša univerzita“, 2012, marec Prvá dáma slovenského vinohradníctva navštívila Prírodovedeckú fakultu UK „Pani Ing. Dorota Pospíšilová, CSc., je...

Z časopisu UK „Naša univerzita“ 2012, jún28. 05. 2019

„Vo vstupných priestoroch Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK (EBF UK) boli 17. mája 2012 za účasti rektora UK prof. K. Mičietu, vedenia a ďalších zástupcov...

Športovci UK III27. 05. 2019

Na tomto mieste uvádzame len držiteľov olympijských medailí a tých, ktorí sa umiestnili na prvom mieste na majstrovstvách sveta. Labuda Jozef, FTVŠ UK 1970,...

Športovci UK II27. 05. 2019

Na tomto mieste uvádzame len držiteľov olympijských medailí a tých, ktorí sa umiestnili na prvom mieste na majstrovstvách sveta. Gönci Jozef, Mgr., FTVŠ UK...

Športovci UK27. 05. 2019

Na tomto mieste uvádzame len držiteľov olympijských medailí a tých, ktorí sa umiestnili na prvom mieste na majstrovstvách sveta. Beneš Luděk, prof. RNDr.,...