100 rokov UK perom profesora Dušana Meška

Z misie a poslania Univerzity Komenského16. 06. 2019

Univerzita Komenského v Bratislave ako centrum excelentnosti venuje špeciálnu pozornosť ustavičnému hodnoteniu úrovne svojej vedeckej prace a výučby tak, aby...

Nenecháme sa vyhlasovať za nepriateľov štátu a krajiny16. 06. 2019

Stanovisko študentov a pedagógov Lekárskej fakulty UK v Bratislave: „Bolí nás, že ste nevideli naše problémy a nepočuli naše otázky. Nevadí nám, že musíme aj...

Doba, keď sa začali písať moderné dejiny Univerzity...11. 06. 2019

20. november 1989, pondelok Obsadenie Auly UK študentmi, vytvorenie štrajkového výboru študentov Filozofickej fakulty UK, vyhlásenie štrajku na Lekárskej...

Zpráva odstupujícího rektora prof. MUDr. Stanislava...11. 06. 2019

Zpráva odstupujícího rektora prof. MUDr. Stanislava Kostlivého o Universitě Komenského za rok 1923/1924 podaná při installaci rektora prof. Dr. Karla Laštovky...

Vývoj prvého diagnostického testu, ktorý sa používa na...11. 06. 2019

Svetovo známy absolvent Lekárskej fakulty UK v Bratislave (1959 – 1965), prof. MUDr. Mikuláš Popovič, PhD., jeden z troch spoluobjaviteľov vírusu pri ochorení...

Z časopisu UK „Naša univerzita“ 1966, december11. 06. 2019

„Kolektívna hra. Kolečká univerziády sa roztočili. Študenti, tí ktorí smädili, i tí, ktorí nepocítili smäd po podobnej exkurzii do hlbín študentovej duše a...

Z časopisu UK „Naša univerzita“ 1977, október11. 06. 2019

„Dňa 11. septembra 1977 sa dožil 65 rokov prof. MUDr. Andrej KUKURA, vedúci katedry chirurgie Lekárskej fakulty UK v Martine. Jubilant je známym a uznávaným...

100 rokov UK - Z časopisu UK „Naša univerzita“ (september...29. 05. 2019

„Spolkový prezident Rakúskej republiky Dr. Thomas Klestil svojím rozhodnutím z 15. apríla 2004 udelil prof. ThDr. Igorovi Kiššovi, profesorovi systematickej...

Slovensko zastupoval systém AMOS (All-sky Meteor Orbit...28. 05. 2019

Z hľadiska publikačných výstupov z vedecko-výskumnej činnosti a rôznych hodnotení, má dnes Univerzita Komenského medzi 37 vysokými školami a rôznymi vedeckými...

Karel Přerovský, Gaudeamus igitur!, 19. 9. 194928. 05. 2019

„Lehko se řekne: „Začneme přednášet.“ Ale komu? Zbyla zde především hrstka maďarských mediků. Ministerstvo jim povolilo skládati zkoušky v jazyce německém....

Správy od 1 do 10 z 93