100 rokov UK perom profesora Dušana Meška

Z časopisu UK „Naša univerzita“ 1989, december27. 05. 2019

(t. j. udalosti za november 1989) Nežná revolúcia „Pridlho sa v našej spoločnosti hromadilo napätie, z roka na rok a napokon až zo dňa na deň narastala...

Z časopisu UK „Naša univerzita“ 1989, november (t. j....25. 05. 2019

Historické kontrasty sily dejinnej zmeny z mesiaca na mesiac... Odkaz Veľkého októbra pre súčasnosť „Žiadna udalosť z pestrofarebnej historickej palety nášho...

Z časopisu UK „Naša univerzita“ 1955, október25. 05. 2019

Neslovenské v slovenčine „Veľmi trápne je čítať listy, v ktorých je viac chýb ako slov. A nielen listy!Počúvajte rozhovor vysokoškolákov, prednášky, diskusie...

Z časopisu UK „Naša univerzita“ 1997, január25. 05. 2019

Z denníka Zuzany Jelokovej (výber) V rámci študijných výmenných pobytov absolvovala Zuzana Jeloková, študentka 4. ročníka FM UK, odbor zahraničný obchod, zimný...

Prvé číslo vyšlo 23. septembra 1955.25. 05. 2019

Z časopisu UK „Naša univerzita“. Prvé číslo vyšlo 23. septembra 1955. Na cestu: Prof. dr. Andrej Sirácky, rektor UK, člen-korešpondent SAV „Univerzita...

Z časopisu UK „Naša univerzita“ 1996, máj25. 05. 2019

Aká romantika z dnešného pohľadu - Ľady sa pohli (nesprávnym smerom) „Bratislavských študentov zachvátila nová horúčka. Po beatovej smršti v 70-tych rokoch a...

Prvá návšteva Juana Samarancha v Bratislave25. 05. 2019

Prof. PhDr. Vladimír Černušák, CSc. (Fakulta telesnej výchovy a športu UK)(bývalý člen Medzinárodného olympijského výboru) spomína: (prvá návšteva Juana...

Pán profesor musel z nohavíc25. 05. 2019

Prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc. (Jesseniova lekárska fakulta UK) spomína: „Keď som raz, už tradične, čakala príchod profesora Nosáľa vo Vrútkach pri vlaku,...

Prof. RNDr. Štefan Toma, DrSc. (Prírodovedecká fakulta UK)...22. 05. 2019

„V dobrej nálade sme sa vracali (pozn. z Rybárskeho cechu po vydaní 1. dielu skrípt pre predmet mechanizmy organických reakcií, spolu s docentom Pavlom...

Z časopisu UK „Naša univerzita“ 1996, marec22. 05. 2019

Objav nového chemického prvku: „V Ústave pre výskum ťažkých iónov – GSI Darmstadt v Nemecku objavili nový, doteraz najťažší chemický prvok, 112. v...