100 rokov UK perom profesora Dušana Meška

Slávnosti na bratislavskom hrade22. 05. 2019

16. – 21. 6. 1969: rektor UK Dr. h. c. prof. RNDr. Bohuslav Cambel, DrSc., privítal na Univerzite Komenského prezidenta ČSSR Ludvíka Svobodu na oslavách 50....

Z časopisu UK „Naša univerzita“ 1995, apríl22. 05. 2019

„Dráma sveta а ľudstva sa začína a odohráva v srdci a vo svedomí človeka. Preto dynamický proces nápravy a obnovy sa musí začať na tom istom mieste, ktorým je...

Svetové rankingové hodnotenia univerzít – umiestnenia UK21. 05. 2019

Center for World University Rankings (CWUR) Univerzita Komenského sa v roku 2017 umiestnila na 658. mieste z top 1 000 univerzít, v užšom výbere z viac ako 27...

Z časopisu UK „Naša univerzita“ 1994, október21. 05. 2019

Z prejavu rektora Univerzity Komenského prof. MUDr. Juraja Šveca, DrSc., pri príležitosti udelenia čestného doktorátu Eugenovi A. Cernanovi (26. 9. 1994), kde...

Univerzita pre verejnosť21. 05. 2019

Univerzita Komenského sa otvára aj širšej verejnosti, pričom medzi najzaujímavejšie programy patrí Studia Academica Slovaca, Univerzita tretieho veku a Detská...

Špičkové vedecké tímy UK21. 05. 2019

V roku 2017 identifikovala Akreditačná komisia v rámci druhej výzvy ďalších 17 špičkových vedeckých tímov, z ktorých 7 pôsobí na UK. V prvej výzve z roku 2015...

K storočnici UK odpovedali pred voľbami kandidáti na...20. 05. 2019

K storočnici UK odpovedali pred voľbami kandidáti na prezidenta, absolventi UK na otázku: Prijali by ste pozvanie na podujatie k 100. výročiu založenia UK a...

Svetové rankingové hodnotenia univerzít – umiestnenia UK20. 05. 2019

QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS (QUACQUARELLI SYMONDS) Za rok 2017 sa UK umiestnila na 701. – 750. mieste z 959 hodnotených univerzít. 43. miesto z top 300...

K storočnici UK odpovedali pred voľbami kandidáti na...20. 05. 2019

K storočnici UK odpovedali pred voľbami kandidáti na prezidenta, absolventi UK na otázku: Prijali by ste pozvanie na podujatie k 100. výročiu založenia UK a...

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK20. 05. 2019

Vznikla 5. 6. 2002 rozhodnutím rektora Univerzity Komenského po schválení v Akademickom senáte UK a po následnom vyjadrení Akreditačnej komisie MŠ SR. Prvým...