Svetové rankingové hodnotenia univerzít – umiestnenia UK


22. 05. 2019 10.42 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

CWTS Leiden Ranking (Leiden Ranking)
V roku 2017 sa umiestnila na 585. mieste z 903 hodnotených svetových univerzít. V hodnotení vedných odborov za rok 2017 dosiahla UK umiestnenia: 453. miesto – fyzikálne vedy a technika, 508. miesto – biomedicínske a lekárske vedy, 521. miesto – vedy o Zemi a živej prírode, 685. miesto – spoločenské a humanitné vedy, 714. miesto – matematika a matematická informatika.

Vedeli ste o Univerzite Komenského, že?

...10. 11. 1995: Univerzitu Komenského navštívil zakladateľ a riaditeľ Židovského dokumentačného strediska vo Viedni Dr. h. c. Simon Wiesenthal. Osobnosť celosvetového významu. Pri tejto príležitosti mu bol udelený čestný titul doctor honoris causa právnych vied. Simon Wiesenthal vstúpil do dejín s osobitným poslaním, keď v mene miliónov obetí fašizmu zasvätil celý svoj život vyhľadávaniu nacistických zločincov a utečencov. Na slávnostnej ceremónii bol prítomný aj prezident SR Michal Kováč.