Akademická knižnica Univerzity Komenského


22. 05. 2019 13.08 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

1919 – 2002: Na jednotlivých fakultách postupne vznikli seminárne a katedrové knižnice, ktoré dali základ budovaniu fakultných knižníc.

1991: Rozhodnutie vytvoriť Informačný komunikačný systém Univerzity Komenského (IKS), ktorého súčasťou je i knižničná agenda; počiatky automatizácie knižničných procesov prostredníctvom lokálnych systémov.

1993: Databáza publikačnej činnosti na Univerzite Komenského ako prvá v rámci Slovenska prístupná na internete.

1997: Rozhodnutie vytvoriť Integrovaný informačný a komunikačný systém Univerzity Komenského (IIKS).

1998 – 2004: Výber a obstaranie knižnično-informačného systému VTLS/Virtua a centrálneho knižničného servera, implementácia jednotlivých modulov knižničného systému vo všetkých fakultných knižniciach, vytvorenie Virtuálnej univerzitnej knižnice prezentovanej na webovej stránke http://vili.uniba.sk/

Vedeli ste o Univerzite Komenského, že?

...26. 11. 1993: Z iniciatívy Univerzity Complutense bolo v Madride otvorené vedecko-výskumné centrum Univerzity Komenského – Katedra A. Dubčeka.

...1. 6. 1995: V Aule UK sa uskutočnila prvá prednáška z cyklu profesorských prednášok v podaní prof. JUDr. Vladimíra Mathernu, DrSc., z Právnickej fakulty UK na tému „Slovenské trestné právo perspektívy a vývojové trendy“.