100 rokov UK perom profesora Dušana Meška

Svetové rankingové hodnotenia univerzít – umiestnenia UK27. 05. 2019

Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities (NTU Rankings) 601. – 700. miesto z top 800 univerzít sveta, zo širšieho výberu 4 000 vedeckých...

Výňatok z rozhovoru s Billom Jordanom27. 05. 2019

Z časopisu UK „Naša univerzita“, 1995, november Výňatok z rozhovoru s Billom Jordanom (Veľká Británia), hosťujúcim profesorom na UK pre oblasť politológie a...

Kanaďania navrhli v roku 2001 Jána Cibuľu na Nobelovu cenu...27. 05. 2019

Z časopisu UK „Naša univerzita“ 2010, február „Keď Dr. Ján Cibuľa vyštudoval v roku 1957 Lekársku fakultu UK, bol jediným Rómom v Československu, ktorý...

Martinskí medici po návrate z expedície AMISTAD v Kostarike27. 05. 2019

Z časopisu UK „Naša univerzita“ 1998, december (výber) „Písal sa 23. júl 1998, keď sme v podvečerných hodinách pristáli do daždivého počasia na medzinárodnom...

Z časopisu UK „Naša univerzita“ 1997, máj27. 05. 2019

Prof. MUDr. Ivan Ďuriš, DrSc., dekan Lekárskej fakulty UK (výber z rozhovoru) Čo považujete vo Vašej práci za kľúčovú úlohu a aké sú Vaše predstavy o ďalšom...

Z časopisu UK „Naša univerzita“ 1998, február27. 05. 2019

Ako sa časy – rýchlo – menia. Mobily na prednáškach?„Patríte aj vy medzi ľudí, ktorým sa vo vrecku otvára nôž, keď začujú zvonenie mobilného telefónu? Reakcia...

Archív UK27. 05. 2019

Október 1921: Univerzita Komenského založila Zbierku odtlačkov úradných, nápisových a pomocných pečiatok rektorátu, kvestúry a fakúlt univerzity Leto 1927:...

Botanická záhrada UK27. 05. 2019

23. 1. 1942: Ministerstvo školstva a osvety vydalo dekrét o založení botanickej záhrady. Vybudovaním záhrady bol poverený vtedajší prednosta botanického ústavu...

Z časopisu UK „Naša univerzita“ 1999, apríl27. 05. 2019

„Písal sa 26. apríl 1986. Bola jasná, pekná noc. Hodinky na stenách pred 60 minútami odbili polnoc. V Sovietskom zväze sa začal nový deň, ktorý na niekoľko...

Z časopisu UK „Naša univerzita“ 1990, december27. 05. 2019

Akademický senát LF UK trojkomorový „Akademický senát LF UK v Bratislave (AS) sa začal formovať bezprostredne po novembrovej revolúcii v 1989. Treba zdôrazniť,...