100 rokov UK perom profesora Dušana Meška

Zo spomienok prof. Kristiana Hyneka, prvého rektora UK20. 05. 2019

„Nejsem idealistou a nevěřím příliš v sebeobětavost lidí. Nevěřím, že by někdo nadaný normálním rozumem sledoval nějaký vyšší cíl bez sebemenšího osobního...

Fakulta managementu UK14. 05. 2019

Dňa 5. 2. 1991 bola rozhodnutím AS UK zriadená Fakulta managementu UK (FM UK). Slovenská verzia slova manažment sa zaužívala až v neskoršom období, preto je v...

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK14. 05. 2019

V roku 1919 vznikla Vysoká škola teologická Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku v Bratislave. Výučba sa začala 20. 10. 1919. Sídlila na Konventnej ulici č....

Absolventi Univerzity Komenského II14. 05. 2019

Pedagogická fakulta UK: minister školstva SSR Ľudovít Killár Lekárska fakulta UK: ministri zdravotníctva SR: Anton Molnár, Stanislav Novák, Alojz Rakús,...

Absolventi Univerzity Komenského14. 05. 2019

Právnická fakulta UK prezidenti Gustáv Husák a Ivan Gašparovič; predseda vlády SSR Peter Colotka, predseda vlády SR Milan Čič, premiér Robert Fico, podpredseda...

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK14. 05. 2019

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta v Bratislave bola zriadená 24. 7. 1919 zákonom, ktoré vydalo Národné zhromaždenie ČSR (fakulta existovala...

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK14. 05. 2019

V akademickom roku 1940/1941 prvé matematické a fyzikálne pracoviská Univerzity Komenského pôsobili na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej Univerzity. Výučbu...

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine14. 05. 2019

JLF UK začala svoju históriu v roku 1962, keď bolo zriadené detašované klinické pracovisko Lekárskej fakulty UK v Martine. Od akademického roku 1962/1963 sa...

Fakulta telesnej výchovy a športu UK14. 05. 2019

Dňa 24. 9. 1960 bola zriadená fakulta telesnej výchovy pod názvom Inštitút telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Jeho dekanom sa stal...

Farmaceutická fakulta UK14. 05. 2019

V rokoch 1939 – 1945 sa realizovalo medzifakultné dvojročné štúdium farmácie na UK (Lekárska fakulta, Filozofická fakulta, Prírodovedecká fakulta UK). Na...