Svetové rankingové hodnotenia univerzít – umiestnenia UK


22. 05. 2019 11.01 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

University Ranking by Academic Performance (URAP)

V roku 2017 sa UK umiestnila na 551. mieste z top 2 500 hodnotených vysokých škôl.

SCIMAGO Institutions Rankings World Report (SCIMAGO)
V roku 2017 sa UK umiestnila na 556. mieste z 5 250 hodnotených vysokých škôl a výskumných inštitúcií sveta.

Webometrics Ranking WEB of World Universities (RWWU)
V roku 2017 sa UK umiestnila na 762. mieste z 12 000 hodnotených univerzít, v užšom výbere z viac ako 27 000 univerzít.

Vedeli ste o Univerzite Komenského, že?

...11. február 1927 – sa uskutočnila prvá promócia ženy PhDr. na FiF UK v Bratislave – Oľga Ľudovika Eugénia Wagnerová (čs. dejiny – všeobecné dejiny + filozofia)

...15. november 1947 – promócie doktora medicíny, práva, filozofie a prírodných vied in memoriam: MUDr. 4; JUDr. 6; RNDr. 2; PhDr. 3

...17. november 1947 – promócie doktora filozofie in memoriam: PhDr. 1

...26. apríl 1941 – prvá promócia na PriF RNDr. na SU v Bratislave – Ján Martin Novacký

...6. marec 1943 – prvá promócia ženy RNDr. na SU v Bratislave – Natália Michalcová