Vydavateľstvo a vydavateľská činnosť Univerzity Komenského


22. 05. 2019 13.35 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

1921: Univerzita začala na základe iniciatívy jej prvého rektora prof. MUDr. Kristiana Hyneka vydávať časopis Bratislavské lekárske listy. Po 90 rokoch nepretržitého vydávania tohto časopisu vyhlásilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v roku 2012 Bratislavské lekárske listy za kultúrne a vedecké dedičstvo Slovenskej republiky.

1922: Bol vydaný prvý zväzok z edície Knižnica Právnickej fakulty UK: Basch, Antonín: Teórie inflace.

1922: Vyšiel prvý zväzok z monografickej série Spisy Filozofickej fakulty UK: Perfeckij, Jevgenij Julianovič: Russkije letopisnyje svody i ich vzaimootnošenija.

1922: Vydanie prvého čísla Zborníka Filozofickej fakulty UK.

1927: Vydanie prvého čísla Zborníka Právnickej fakulty UK.

3. 4. 1967: Začiatok činnosti Polygrafického strediska UK. Jeho prvé sídlo bolo v areáli Vojenskej katedry UK na Zadunajskej ulici v Petržalke. 
Apríl 1967: Vydanie prvej publikácie pod vlastným menom Univerzita Komenského: Krätsmár-Šmogrovič, Juraj: Anorganická chémia pre poslucháčov farmácie.

Vedeli ste o Univerzite Komenského, že?

...10. 5. 1990: Univerzitu Komenského navštívil významný exilový spisovateľ Josef Škvorecký, ktorý spoločne so svojou manželkou Zdenou Salivarovou viedol v Toronte nakladateľstvo Sixty-Eight Publishers. Ako uviedol kanadský veľvyslanec B. Mawhinney na stretnutí s učiteľmi a študentmi v Aule UK, 20 rokov udržiavali pochodeň nezávislej česko-slovenskej literatúry, dvadsať rokov zabezpečovali, aby autori, ktorí boli vo vlastnej krajine zakázaní, mohli publikovať. V mene kanadskej vlády daroval J. Škvorecký univerzite a jej študentom, ktorí udržiavali svetlo slobody na Slovensku, zbierku vyše 200 titulov kníh, ktoré nakladateľstvo vydalo od svojho vzniku.