Z časopisu UK „Naša univerzita“ 2000, máj


22. 05. 2019 10.47 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

„Dvaja poprední slovenskí lingvisti, profesori Univerzity Komenského– prof. PhDr. Jozef Mistrík, DrSc. a prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc. – boli zaradení medzi svetové vedecké osobnosti 20. storočia. Svedčia o tom príslušné vyznamenania – medaila a diplom, ktoré dostali z britského Cambridge. V texte diplomov sa uvádza, že toto vyznamenanie bolo jednohlasne schválené Radou vedúcich činiteľov a vedcov Medzinárodného životopisného centra, Cambridge, Anglicko.“

Vedeli ste o Univerzite Komenského, že?

...Apríl 1962: Zamestnanci Rektorátu UK sa zaviazali odpracovať spolu 1638 brigádnických hodín na dostavbe univerzitného rekreačného zariadenia, v poľnohospodárstve, na skrášľovaní okolia a podobne. 460 nadčasových hodín prác bolo vyčlenených na pracovisko, kde mali zamestnanci dokončiť nedorobené pracovné úlohy.

...7. 6. 1962: Prvý zápis do Pamätnej knihy UK. Hosťom Univerzity Komenského bola delegácia Ministerstva školstva Poľskej ľudovej republiky.

...12. 3. 1964: Univerzitu Komenského navštívil rektor parížskej univerzity Sorbonne prof. dr. Jean Roche.