Je povinnosťou zaistiť Slovákom univerzitu


22. 05. 2019 11.10 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Zaujímavou a významnou osobnosťou pri vzniku univerzity bol Milan Hodža (1878 – 1944; úradujúci prezident Československej republiky v roku 1935, ministerský predseda ČSR 1935 – 1938, viedol 5 ministerstiev, ovládal 7 jazykov), ktorý ako minister unifikácie zákonov dňa 12. mája 1919 predložil v Národnom zhromaždení (NZ) návrh na vydanie zákona, ktorým sa mala zriadiť československá univerzita v Bratislave. Tento návrh bol podpísaný okrem Milana Hodžu aj 21 ďalšími navrhovateľmi z NZ (poslancov agitoval aj doktor Kristián Hynek). Prof. Dr. Otakar Srdinko, predseda školského výboru NZ, argumentoval za prijatie návrhu: „Keďže Prešporok, teraz Bratislava, bol mierovou konferenciou pripojený k našej republike, je povinnosťou zaistiť Slovákom univerzitu. Táto univerzita bude mať štyri fakulty.“ Svoj návrh zákona uzatváral slovami veľkých očakávaní: „A uvidíme, že dôsledky toho pre celý prospech republiky budú ďalekosiahle a ohromné. Drahí bratia Slováci! Republika vám dáva to, čo je jej povinnosťou, dáva vám tento nový zákon a pošle vám najlepších profesorov, akých v Prahe či Brne máme.“

Vedeli ste o Univerzite Komenského, že?

...12. 10. 1930: Prezident ČSR T. G. Masaryk navštívil rozostavaný areál budúceho vysokoškolského internátu Univerzity Komenského na Lafranconi. Výstavba sa realizovala vo dvoch etapách v rokoch 1925 – 1930 (internát) a 1930 – 1933(športový areál).

...6. 12. 1934: V Auditorium Maximum (Kapitulská ul. č. 1) sa uskutočnilo manifestačné zhromaždenie Zväzu slovenského študentstva za vybudovanie nového areálu Univerzity Komenského.