Karel Přerovský, Gaudeamus igitur!, 19. 9. 1949


28. 05. 2019 01.22 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

„Lehko se řekne: „Začneme přednášet.“ Ale komu? Zbyla zde především hrstka maďarských mediků. Ministerstvo jim povolilo skládati zkoušky v jazyce německém. Často těžší pro examinátora než pro studenta. Většina našich examinátorů znala sice dobře spisovnou němčinu, ale chyba byla v tom, že této řeči nebyli znalí studenti. Mluvilo se při těchto zkouškách více maďarsky než německy a když německy, pak žargonem Krachselhuberů von Weidritz, tj. der einheimischen Pressburger z Podhradí, které odpovídalo svým svérázem tak trochu pražskému Podskalí, ovšem se všemi přídomky orientu, vínem, bazary, odaliskami a pejzatými kupčíky. Tak se tedy na křižovatce východu se západem, jíž Bratislava po prvé světové válce stala, mluvilo tehdy prapodivnou řečí zmatenou. Ale nakonec, když kandidát vyložil zkoušejícímu řečí i posunky co je to acidum salpetricum, dostal přece jen buď kouli nebo šťastně prolezl.“

Vedeli ste o Univerzite Komenského, že?

...za obdobie rokov 2014-2019 - bola priemerná ročná produkcia karentovaných publikácií (CCC) z UK 900+ publikácií, čo tvorí cca 27 % celkovej slovenskej CCC produkcie;

...WoS (Web of Science) - priemerná ročná produkcia UK bola 1 600+ WoS publikácií, ktoré sú ročne citované asi 6 600x;

...„univerzitný“ h-index mal hodnotu 74

...v databáze publikačnej činnosti UK eviduje 443 publikácií s viac ako 100 ohlasmi; 8 publikácií má viac ako 1 000 ohlasov.