Doba, keď sa začali písať moderné dejiny Univerzity Komenského


11. 06. 2019 13.31 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

20. november 1989, pondelok

Obsadenie Auly UK študentmi, vytvorenie štrajkového výboru študentov Filozofickej fakulty UK, vyhlásenie štrajku na Lekárskej fakulte UK, prijatie Stanoviska študentov a pedagógov Lekárskej fakulty UK. Prvý študentský štrajkový výbor na Slovensku vytvorili študenti Filozofickej fakulty UK dňa 20. novembra 1989 (Dionýz Hochel, Magda Hlaváčová, Rastislav Rigo, Svätoslav Bombík, Daniel Bútora, Stanislav Šimko, Milan Novotný, Henrieta Hrinková, Adriana Hosťovecká). Následne sa niekoľko stoviek poslucháčov Filozofickej fakulty UK presunulo do univerzitnej auly, pričom čestné vyvýšené miesta obsadili pedagogickí a stranícki predstavitelia fakulty i celej univerzity. Študenti ich žiadali o postoj k násilnému potlačeniu pražskej demonštrácie. Členovia vedenia ich však vyzývali, aby nedramatizovali situáciu a venovali sa študijným povinnostiam. Nakoniec svoje stoličky opustili a ich miesta obsadili zástupcovia študentov. V ten deň tak na Slovensku vznikol prvý vysokoškolský štrajkový výbor.

Vedeli ste o Univerzite Komenského, že?

...pri príležitosti 30. výročia programu ERASMUS ocenila Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu UK za mimoriadnu aktivitu a výsledky v realizácii európskych vzdelávacích programov v rokoch 1998—2017. UK je v oblastiach internacionalizácie, mobility a zapájaní sa do európskych projektov najaktívnejšou vysokou školou na Slovensku. PhDr. Viera Bennárová, vedúca oddelenia pre zahraničné vzťahy na Fakulte managementu UK, získala dňa 10. mája 2017 na slávnostnom otvorení konferencie ERACON v slovinskom Maribore medzinárodné ocenenie Erasmus Minister 2017 za dlhoročnú prácu a úspechy v pozícii koordinátorky projektu Erasmus+ na fakulte.