Z misie a poslania Univerzity Komenského


16. 06. 2019 15.40 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Univerzita Komenského v Bratislave ako centrum excelentnosti venuje špeciálnu pozornosť ustavičnému hodnoteniu úrovne svojej vedeckej prace a výučby tak, aby jej študenti boli vedení vynikajúcimi odborníkmi – pedagógmi a vedcami.

Univerzita Komenského v Bratislave ako najstaršia, najväčšia a najvýznamnejšia národná univerzita Slovenskej republiky:

a) zdôrazňuje svoj vzťah k Slovenskej republike, v ktorej ma svoje korene a ktorá tvorí jej základy umožňujúce vzhliadať k najširším medzinárodným horizontom, prinášajúc všestranný osoh nielen sebe, ale i Slovensku;

b) majúc ambíciu byť popredným centrom európskej vzdelanosti a univerzitou s medzinárodnou orientáciou definuje svoje strategické ciele:
− trvalo udržiavať a rozvíjať svoju identitu vzdelávacej a vedeckej ustanovizne vysokej medzinárodnej
úrovne;
− vytvárať vynikajúce podmienky na vzdelávanie v širokom spektre študijných programov na všetkých stupňoch štúdia so zvláštnym dôrazom na doktorandské štúdium;
− pripravovať svojich absolventov tak, aby reprezentovali nielen najvyšší stupeň osobnej a profesionálnej kvality, ale i ľudskosti a humanizmu;
− zlepšovať vedecké a kultúrne výhľady spoločnosti a jej hospodársku prosperitu.

Vedeli ste o Univerzite Komenského, že?

...študentská časť Akademického senátu opakovane organizuje Univerzitný stromček prianí, charitatívny projekt, ktorý je zameraný na pomoc deťom z detských domovov, ľuďom zo sociálnych ubytovní a krízových centier. Zamestnanci a študenti fakúlt mohli prostredníctvom prianí zavesených na stromčekoch na bratislavských fakultách UK urobiť krajšie Vianoce obdarovaným prostredníctvom malých materiálnych darčekov, priateľského stretnutia či spoločnej návštevy kina

...Univerzita Komenského za 100 rokov vyrástla na modernú európsku vysokú školu. Dnes na nej pracuje 233 profesorov, 499 docentov, 1 292 odborných asistentov, s titulom PhD 1 809 učiteľov, a 341 výskumných pracovníkov. Celkový počet študentov dosiahol 22 536, z čoho je vyše 2 800 zo zahraničia (z vyše 88 krajín) a viac ako 1 800 študentov doktorandského štúdia.