Zpráva odstupujícího rektora prof. MUDr. Stanislava Kostlivého


11. 06. 2019 13.24 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Zpráva odstupujícího rektora prof. MUDr. Stanislava Kostlivého o Universitě Komenského za rok 1923/1924 podaná při installaci rektora prof. Dr. Karla Laštovky dne 10. června 1925
„V zimním semestru 1923/24 bylo zapsáno za řádné posluchače na fakultě právnické 590, na lékařské 180, na filosofické 101, úhrnem 871 posluchačů. Za mimořádné posluchače (i s hospitanty) úhrnem 186 posluchačů, tedy v celku 1 057 posluchačů. Mezi nimi bylo tuzemců ze Slovenska 734, z Čech 172, z Moravy 99, ze Slezska 2, z Podkarpatské Rusi 1, úhrnem 1 008 posluchačů. Cizinců z Jugoslavie 2, z Polska 1, z Ukrajiny 6, z Ruska 38, z Rumunska 2, úhrnem 49. V úhrnném počtu posluchačů bylo zapsaných žen 89. Nově imatrikulováno bylo v zimním semestru 1923/24 429 posluchačů (PraF 261, LF 121, FiF 47). Na právnické fakultě podrobilo se rigorosům 70 kandidátů za účelem dosažení doktorátu práv, 139 za účelem dosažení doktorátu iuris universi a 24 za účelem dosažení doktorátu politices podle uherského řádu. Na lékařské fakultě bylo konáno 51 rigoros. Promováno bylo na doktora práv 2, iuris universi podle uherského studijního řádu 43, politices podle uherského studijního řádu 7, veškerého lékařství 42, filosofie 4. Seminární knihovna právnické fakulty vzrostla na 9 870 svazků, 20 ústavních a 1 fakultní knihovna lékařské fakulty má 9 000 svazků. Na filosofické fakultě knihovna hudebně-vědeckého semináře obsahuje přibližne 8 000 inventárních čísel, knihovna národopisného semináře má 2 600 a filosofického semináře má 700 samostatných děl a to v 837 svazcích. Knihovna slovanského semináře dosáhla okrouhle 12 000 svazků. Universitní knihovna byla rozšířena o dalších 19 000 svazků a má nyní okrouhle 135 000 svazků.“

Vedeli ste o Univerzite Komenského, že?

...UK upevňuje svoje medzinárodné postavenie aj prostredníctvom členstva v rôznych združeniach. UK je aktívnym členom EUA (European University Association), UNICA (Network of Universities from the Capitals of Europe), Utrecht Network, DRC (Danube R ectors’ Conference), EUNIS (European Network Information System), EAIE (European Association of International Education), CEI University Network (Central European Initiative), AIUTA (International Association of Universities of the Third Age), EFOS (European Federation of Older Students in Universities), ESN (Erasmus Student Network), A UF (Agency Universitaire de la francophonie) a v záujme rozšírenia kontaktov a spolupráce s krajinami Ázie v združení ASEA-UNINET. V roku 2017 sa UK stala členom medzinárodnej organizácie EUPRIO (European Universities Public Relations and Information Officers).