Nenecháme sa vyhlasovať za nepriateľov štátu a krajiny


16. 06. 2019 14.51 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Stanovisko študentov a pedagógov Lekárskej fakulty UK v Bratislave: „Bolí nás, že ste nevideli naše problémy a nepočuli naše otázky. Nevadí nám, že musíme aj za cenu osobných rizík riešiť problémy, ktoré ste Vy zavinili. Prehlasujeme však, že za nepriateľov skutočného socializmu, teda hodnôt slobody, sociálnej spravodlivosti, rovnosti a demokracie z nás nikdy neurobíte. Nie preto, že na to nemáte už právo, ale preto, že tým čo dnes robíme, približujeme dosiahnutie týchto ideálov. Nenecháme sa vyhlasovať za nepriateľov štátu a krajiny. Vyhlasujeme, že to čo dnes robíme nie je anarchia, zmätok a rozvrat. V žiadnom prípade nedopustíme akúkoľvek provokáciu, ktorá by mohla ohroziť naše ciele. Sme tu práve preto, že chceme v budúcich dňoch pokojne a zmysluplne žiť. Nie sme bezohľadne manipulovaní. Vieme čo chceme. Sme pripravení žiť skromnejšie, ak tak budú žiť všetci, ako rovnoprávni občania tohto štátu. Vyhlasujeme však, že nebudeme žiť bez ideálov, o ktoré ste nás Vy svojimi prístupmi takmer pripravili. Už teraz, keď nás vyhlasujete za nepriateľov socializmu, myslíte na to ako ospravedlníte zásah proti nám. Pamätajte na to, ak tak urobíte, budete ničiť vieru svojich detí v to, že naše národy sú schopné vytvoriť spravodlivú spoločnosť v našej krajine. Žiadame o naplnenie textu I. hlavy našej ústavy, v ktorej sa hovorí, že všetka moc v ČSSR patrí ľudu. Pretože sme jeho časťou, sme pripravení sa s plnou zodpovednosťou na nej podieľať. Žiadame o vytvorenie takých foriem politického a spoločenského života, ktoré budú zárukou našej účasti na zmenách, ktoré musia vyviesť spoločnosť z krízy. Toto žiadame aj pre robotníkov, roľníkov a ostatné zložky našej spoločnosti. Len aktívnou účasťou nás všetkých môžeme odstrániť korupciu, nezodpovednosť, devastáciu našej krajiny a deformáciu ľudských hodnôt. Teda stav ku ktorému došlo pod Vašim vedením. Pretože násilie plodí násilie, a pretože ohrozuje aj naše životy, je pre nás neprípustné a jednoznačne ho odmietame. Máme holé ruky, avšak právo na slobodný prejav bez násilia si nikdy nedáme vziať.“

V Bratislave dňa 20. 11. 1989, Koordinačný výbor študentov LFUK

Vedeli ste o Univerzite Komenského, že?

...Univerzita Komenského vychováva k spoločenskej zodpovednosti aj organizáciou viacerých dobročinných podujatí zameraných na pomoc ľuďom v núdzi. Nezabúda však ani na zveľaďovanie svojho okolia.

...Univerzitná kvapka krvi – zatiaľ 9 rokov sa uskutočnila Univerzitná kvapka, ktorú zorganizovala UK v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR. Najvzácnejšiu tekutinu sa v ňom rozhodlo darovať ročne až 505 študentov, zamestnancov i priaznivcov UK.

...Komenského zbierka kníh – pri príležitosti mesiaca knihy UK organizuje pravidelne UK na všetkých svojich fakultách zbierku detskej literatúry pre deti z detských domov, nemocníc a zariadení sociálnych služieb. Zamestnanci a študenti UK do Komenského zbierky kníh prispeli tisíckami kníh pre deti a mládež, ktoré boli následne rozdelené do viacerých zariadení.