Vývoj prvého diagnostického testu, ktorý sa používa na skríning pacientských krvných vzoriek


11. 06. 2019 13.11 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Svetovo známy absolvent Lekárskej fakulty UK v Bratislave (1959 – 1965), prof. MUDr. Mikuláš Popovič, PhD., jeden z troch spoluobjaviteľov vírusu pri ochorení AIDS (HIV – HTLV-3). Od roku 1980 pracoval vo výskumnom tíme dr. Roberta Galla v laboratóriách Národného onkologického inštitútu v Bethesde, USA. Prvé vzorky od pacientov postihnutých AIDS, v máji roku 1982, dostal práve dr. M. Popovič (boli to vzorky z Parížskeho ústavu od toho istého francúzskeho pacienta). V januári roku 1983 prof. Luc Montagnier v Pasteurovom ústave v Paríži izoloval z uzlín pacienta s AIDS vírus pod názvom LAV (Lymphadenopathy Associated Virus), ktorý označil za možného pôvodcu ochorenia. Tím dr. Galla (USA) oznámil objav vírusu 23.4.1984. Vznikli spory o prvenstvo objavu, do ktorých zasiahli najmä všadeprítomné masmédiá a boj o peniaze a svetskú slávu. V roku 2008 Luc Montagnier získal Nobelovu cenu za medicínu a fyziológiu za objavy v oblasti virológie. Môžeme byť hrdí na nášho vedca svetového mena prof. Mikuláša (Mika) Popoviča, ktorý v rokoch 1981 - 1990 patril medzi 100 najcitovanejších vedeckých autorov sveta v oblasti teoretickej medicíny. V roku 1993 patril medzi 20 špičkových vedcov, ktorí publikovali svoje práce v časopise Cell, Nature, Science. V rokoch 1993-1996 pôsobil ako hosťujúci vedecký pracovník v Centre Nádorovej biológie a Mikrobiológie Karolinska Institute v Stockholme vo Švédsku. V roku 1996 začal pracovať ako profesor a vedúci Laboratória vírusovej patogenézy, Inštitútu humánnej virológie, University Maryland, v Baltimore, Maryland (USA), kde pracuje dodnes. Dr. Popovič je svetovo najznámejší v oblasti prvotných objavov v humánnej retrovirológii. Vďaka nemu sa realizoval vývoj prvého diagnostického testu, ktorý sa používa na skríning pacientských krvných vzoriek, krvných vyšetrení darcov krvi, produktov krvných derivátov na prítomnosť HIV. Takto vďaka tomuto skríningu boli zachránené tisícky životov.

Vedeli ste o Univerzite Komenského, že?

... v novembri 2003 Ministerstvo školstva SR a Európska komisia udelili Útvaru pre jazykovú a odbornú prípravu cudzincov a krajanov UK Európsku značku pre inovačné iniciatívy v jazykovom vzdelávaní za projekt Testovanie jazykových kompetencií zo slovenčiny ako cudzieho jazyka.