Farmaceutická fakulta

10.11.2019 - Vysokoškolský učiteľ - odborný asistent

Farmaceutická fakulta UK

Miesto práce
Odbojárov 10, Bratislava

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Termín nástupu
2019

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

·         ukončené VŠ vzdelanie v odbore/špecializácii chémia (prírodné a technické vedy), farmácia a lekárske vedy alebo v príbuznom odbore

·         ukončené alebo prebiehajúce vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa - PhD. v odbore/špecializácii farmaceutická chémia, organická chémia, anorganická chémia, analytická chémia, biochémia, jadrová chémia alebo v príbuznom odbore, prípadne bez PhD s tým, že PhD v internej alebo externej forme sa zrealizuje priamo na pracovisku

·         zapojenie do pedagogického aj výskumného procesu katedry (príprava a analýza nových potenciálnych farmák, klinická analýza, farmaceutická analýza, analytické metódy (elektrochemické senzory, elektroforéza, chromatografia, hmotnostná spektrometria)) s možnosťou kvalifikačného rastu.

·         znalosť odbornej angličtiny (chémia) vítaná,

·         publikačná činnosť v odbore výhodou

 

Požadované doklady:
-štruktúrovaný, profesionálne orientovaný životopis s dôrazom na pedagogickú a výskumnú prax v danom odbore,
-doklady o vzdelaní a dosiahnutej vedecko-pedagogickej hodnosti,

Doručenie dokladov v elektronickej forme na e-mailovú adresu fakulty:

tffpharm.uniba.sk a copy na mikusfpharm.uniba.sk

Farmaceutická fakulta UK v Bratislave 
Referát pre ľudské zdroje 
Ulica odbojárov 10 
832 32 Bratislava 
http://www.fpharm.uniba.sk

 

-K životopisu prosím, pripojte nasledujúci text:
,,Súhlasím so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti Farmaceutická fakulta UK. Poskytnuté údaje môžu byť spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so zákonom číslo 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Súhlas dávam na dobu určitú, na obdobie 3 mesiacov. Po tomto období budú údaje vymazané, alebo môžem kedykoľvek požiadať o vymazanie údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

 

 

Na základe doručených dokladov a miery plnenia požadovaných kritérií budú oslovení vybraní uchádzači na osobný pohovor. Pre bližšie informácie o pracovnom mieste a termíne pohovoru kontaktujte prosím: prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD., mikusfpharm.uniba.sk, 02/50117243.