Výsledky výberových konaní

Rok 2023

december 2023

Výberové konanie KFB VŠ učiteľ - odborný asistent (20.12.2023)


Výberové konanie KFANF VŠ učiteľ - odborný asistent (6.12.2023)


Výberové konanie KCHTL VŠ učiteľ - odborný asistent (6.12.2023)


Výberové konanie KCHTL VŠ učiteľ - asistent (6.12.2023)


Výberové konanie KFT VŠ učiteľ - odborný asistent (6.12.2023)

 

júl 2023

Výberové konanie KFT profesor03.07.2023
Výpis zo zápisu
Údaje o vybranom uchádzačovi: prof. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD.
Výberové konanie KFANF docent03.07.2023
Výpis zo zápisu
Údaje o vybranom uchádzačovi: doc. Ing. Dáša Kružlicová, PhD.
Výberové konanie KFB docent03.07.2023
Výpis zo zápisu
Údaje o vybranom uchádzačovi: doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
Výberové konanie KORF profesor03.07.2023
Výpis zo zápisu
Údaje o vybranom uchádzačovi: doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MPH
Výberové konanie KFT docent03.07.2023
Výpis zo zápisu
Údaje o vybranom uchádzačovi: PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD.
Výberové konanie KFT docent03.07.2023
Výpis zo zápisu
Údaje o vybranom uchádzačovi: PharmDr. Tomáš Rajtík, PhD.
Výberové konanie KFT profesor03.07.2023
Výpis zo zápisu
Údaje o vybranom uchádzačovi: doc. PharmDr. Anna Paul Hrabovská, PhD.
Výberové konanie KFT profesor03.07.2023
Výpis zo zápisu
Údaje o vybranom uchádzačovi: doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD.

jún 2023

Výberové konanie KTVŠ odborný asistent22.06.2023
Výpis zo zápisu
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Dalibor Ludvig, PhD.
Výberové konanie KJ asistent22.06.2023
Výpis zo zápisu
Údaje o vybranom uchádzačovi: PhDr. Darina Kližanová
Výberové konanie KFT odborný asistent22.06.2023
Výpis zo zápisu
Údaje o vybranom uchádzačovi: PharmDr. Eva Kráľová, PhD.
Výberové konanie KCHTL odborný asistent22.06.2023
Výpis zo zápisu
Údaje o vybranom uchádzačovi: RNDr. Lukáš Krivosudský, PhD.
Výberové konanie KCHTL odborný asistent22.06.2023
Výpis zo zápisu
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Natalia Miklášová, PhD.
Výberové konanie KFANF odborný asistent22.06.2023
Výpis zo zápisu
Údaje o vybranom uchádzačovi: Ing. Peter Bystrický, PhD.
Výberové konanie KFANF asistent22.06.2023
Výpis zo zápisu
Údaje o vybranom uchádzačovi: RNDr. Jozef Motyčka

 

marec 2023

Výberové konanie KBMBL docent20.03.2023
Výpis zo zápisu
Údaje o vybranom uchádzačovi: doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.

február 2023

Výberové konanie KGF odborný asistent27.02.2023
Výpis zo zápisu
Údaje o vybranom uchádzačovi: PharmDr. ThLic. Mária Raučinová, PhD.
Výberové konanie KGF odborný asistent27.02.2023
Výpis zo zápisu
Údaje o vybranom uchádzačovi: PharmDr. Veronika Mikušová, PhD.
Výberové konanie KBMBL odborný asistent27.02.2023
Výpis zo zápisu
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Jana Hricovíniová, PhD.
Výberové konanie KCHTL odborný asistent27.02.2023
Výpis zo zápisu
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Lucia Lintnerová, PhD.
Výberové konanie KORF odborný asistent27.02.2023
Výpis zo zápisu
Údaje o vybranom uchádzačovi: PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Výberové konanie KFT odborný asistent27.02.2023
Výpis zo zápisu
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Lenka Bies Piváčková, PhD.