Výsledky výberových konaní

Rok 2023

Výberové konanie KGF odborný asistent27.02.2023
Výpis zo zápisu
Údaje o vybranom uchádzačovi: PharmDr. ThLic. Mária Raučinová, PhD.
Výberové konanie KGF odborný asistent27.02.2023
Výpis zo zápisu
Údaje o vybranom uchádzačovi: PharmDr. Veronika Mikušová, PhD.
Výberové konanie KBMBL odborný asistent27.02.2023
Výpis zo zápisu
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Jana Hricovíniová, PhD.
Výberové konanie KCHTL odborný asistent27.02.2023
Výpis zo zápisu
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Lucia Lintnerová, PhD.
Výberové konanie KORF odborný asistent27.02.2023
Výpis zo zápisu
Údaje o vybranom uchádzačovi: PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Výberové konanie KFT odborný asistent27.02.2023
Výpis zo zápisu
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Lenka Bies Piváčková, PhD.
Výberové konanie KBMBL docent20.03.2023
Výpis zo zápisu
Údaje o vybranom uchádzačovi: doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.