Výsledky výberových konaní

Rok 2024

jún 2024

Výberové konanie KFCH - vedúci Katedry farmaceutickej chémie (10.06.2024)


Výberové konanie KGF - vedúci Katedry galenickej farmácie (10.06.2024)


Výberové konanie KJ vedúci Katedry jazykov (10.06.2024)


Výberové konanie KTVŠ - vedúci Katedry telesnej výchovy a športu (10.06.2024)


Výberové konanie KORF - vedúci Katedry organizácie a riadenia farmácie (10.06.2024)

 

máj 2024

Výberové konanie KJ VŠ učiteľ - asistent (27. 05. 2024)


Výberové konanie KTVŠ VŠ učiteľ - odborný asistent (27. 05. 2024)


Výberové konanie KTVŠ VŠ učiteľ - odborný asistent (27. 05. 2024)


Výberové konanie KGF VŠ učiteľ - odborný asistent (27. 05. 2024)


Výberové konanie KFT VŠ učiteľ - odborný asistent (27. 05. 2024)


Výberové konanie KFT VŠ učiteľ - odborný asistent (27. 05. 2024)


Výberové konanie KBMBL VŠ učiteľ - odborný asistent (27. 05. 2024)


Výberové konanie KCHTL VŠ učiteľ - odborný asistent (27. 05. 2024)


Výberové konanie KCHTL VŠ učiteľ - odborný asistent (27. 05. 2024)


Výberové konanie KFB profesor (21. 05. 2024)


Výberové konanie KFB docent (21. 05. 2024)


Výberové konanie KFCH docent (21. 05. 2024)


Výberové konanie KFCH docent (21. 05. 2024)


Výberové konanie KGF docent (21. 05. 2024)

Rok 2023

december 2023

Výberové konanie KFB VŠ učiteľ - odborný asistent (20.12.2023)


Výberové konanie KFANF VŠ učiteľ - odborný asistent (6.12.2023)


Výberové konanie KCHTL VŠ učiteľ - odborný asistent (6.12.2023)


Výberové konanie KCHTL VŠ učiteľ - asistent (6.12.2023)


Výberové konanie KFT VŠ učiteľ - odborný asistent (6.12.2023)

 

júl 2023

Výberové konanie KFT profesor03.07.2023
Výpis zo zápisu
Údaje o vybranom uchádzačovi: prof. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD.
Výberové konanie KFANF docent03.07.2023
Výpis zo zápisu
Údaje o vybranom uchádzačovi: doc. Ing. Dáša Kružlicová, PhD.
Výberové konanie KFB docent03.07.2023
Výpis zo zápisu
Údaje o vybranom uchádzačovi: doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
Výberové konanie KORF profesor03.07.2023
Výpis zo zápisu
Údaje o vybranom uchádzačovi: doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MPH
Výberové konanie KFT docent03.07.2023
Výpis zo zápisu
Údaje o vybranom uchádzačovi: PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD.
Výberové konanie KFT docent03.07.2023
Výpis zo zápisu
Údaje o vybranom uchádzačovi: PharmDr. Tomáš Rajtík, PhD.
Výberové konanie KFT profesor03.07.2023
Výpis zo zápisu
Údaje o vybranom uchádzačovi: doc. PharmDr. Anna Paul Hrabovská, PhD.
Výberové konanie KFT profesor03.07.2023
Výpis zo zápisu
Údaje o vybranom uchádzačovi: doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD.

jún 2023

Výberové konanie KTVŠ odborný asistent22.06.2023
Výpis zo zápisu
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Dalibor Ludvig, PhD.
Výberové konanie KJ asistent22.06.2023
Výpis zo zápisu
Údaje o vybranom uchádzačovi: PhDr. Darina Kližanová
Výberové konanie KFT odborný asistent22.06.2023
Výpis zo zápisu
Údaje o vybranom uchádzačovi: PharmDr. Eva Kráľová, PhD.
Výberové konanie KCHTL odborný asistent22.06.2023
Výpis zo zápisu
Údaje o vybranom uchádzačovi: RNDr. Lukáš Krivosudský, PhD.
Výberové konanie KCHTL odborný asistent22.06.2023
Výpis zo zápisu
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Natalia Miklášová, PhD.
Výberové konanie KFANF odborný asistent22.06.2023
Výpis zo zápisu
Údaje o vybranom uchádzačovi: Ing. Peter Bystrický, PhD.
Výberové konanie KFANF asistent22.06.2023
Výpis zo zápisu
Údaje o vybranom uchádzačovi: RNDr. Jozef Motyčka

 

marec 2023

Výberové konanie KBMBL docent20.03.2023
Výpis zo zápisu
Údaje o vybranom uchádzačovi: doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.

február 2023

Výberové konanie KGF odborný asistent27.02.2023
Výpis zo zápisu
Údaje o vybranom uchádzačovi: PharmDr. ThLic. Mária Raučinová, PhD.
Výberové konanie KGF odborný asistent27.02.2023
Výpis zo zápisu
Údaje o vybranom uchádzačovi: PharmDr. Veronika Mikušová, PhD.
Výberové konanie KBMBL odborný asistent27.02.2023
Výpis zo zápisu
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Jana Hricovíniová, PhD.
Výberové konanie KCHTL odborný asistent27.02.2023
Výpis zo zápisu
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Lucia Lintnerová, PhD.
Výberové konanie KORF odborný asistent27.02.2023
Výpis zo zápisu
Údaje o vybranom uchádzačovi: PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Výberové konanie KFT odborný asistent27.02.2023
Výpis zo zápisu
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Lenka Bies Piváčková, PhD.