Vyhlásené výberové konania

Výberové konanie na miesto vedúci*a knižnice20. 09. 2023

EBF UK v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho zamestnanca.

Výberové konanie na miesto docenta na Katedre systematickej...02. 03. 2023

EBF UK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného, resp. funkčného miesta docent na Katedre systematickej teológie.

Výberové konanie na miesto odborného asistenta na Katedre...02. 03. 2023

EBF UK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného, resp. funkčného miesta odborný asistent na Katedre systematickej teológie

Výberové konanie na miesto profesora na Katedre praktickej...02. 03. 2023

EBF UK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného, resp. funkčného miesta profesor na Katedre praktickej teológie

Výberové konanie na miesto profesora na Katedre Novej zmluvy02. 03. 2023

EBF UK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného, resp. funkčného miesta profesor na Katedre Novej zmluvy

Archív výberových konaní EBF

výberové konanie na miesto odborného asistenta na Katedre...11. 04. 2022

Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Bartókova 8, 811 02 Bratislava v zastúpení jej dekanom Mgr. Milanom Juríkom, PhD., v...

Výberové konanie na miesto docenta Katedry filozofie a...11. 04. 2022

Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Bartókova 8, 811 02 Bratislava v zastúpení jej dekanom Mgr. Milanom Juríkom, PhD., v...

Výberové konanie na miesto docenta na Katedre Starej zmluvy...04. 04. 2022

Evanjelická bohoslovecká fakulta vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta docent na Katedre Starej zmluvy s nástupom máj 2022

Výberové konanie na miesto docenta na Katedre praktickej...01. 04. 2022

Evanjelická bohoslovecká fakulta vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta docent na Katedre praktickej teológie s nástupom máj 2022

Výberové konanie na miesto profesora na Katedre praktickej...01. 04. 2022

Evanjelická bohoslovecká fakulta vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta profesor na Katedre praktickej teológie s nástupom máj 2022