Fakulta managementu UK


14. 05. 2019 20.21 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Dňa 5. 2. 1991 bola rozhodnutím AS UK zriadená Fakulta managementu UK (FM UK). Slovenská verzia slova manažment sa zaužívala až v neskoršom období, preto je v názve uvedené znenie prevzaté z anglického jazyka. Prvým dekanom bol poverený prorektor Univerzity Komenského prof. F. Devínsky, po ňom doc. I. S. Šimončič.

Vedeli ste o Univerzite Komenského, že?

...24. október 1921 – prvá prednáška na PraF UK v Bratislave odznela od prof. JUDr. Jana Vážneho z rímskeho práva

...5. júl 1922 – prvá promócia doctor iuris universi na UK v Bratislave – Maximilián Löbl + 2 ďalší – prvá promócia doctor scientiarum politicarum – Alojz Anton Beszkid + 4 ďalší

...4. marec 1926 – prvá promócia ženy JUDr. na PraF UK v Bratislave – Otília Váradiová

...24. október 1921 – prvá prednáška na FIF UK v Bratislave odznela od prof. PhDr. Josefa Hanuša

...12. jún 1922 – prvá promócia PhDr. na FiF UK v Bratislave – Jan Hůsek (národopis – slovanská filológia + filozofia)