Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK


14. 05. 2019 19.54 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

V akademickom roku 1940/1941 prvé matematické a fyzikálne pracoviská Univerzity Komenského pôsobili na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej Univerzity. Výučbu matematických a fyzikálnych predmetov zabezpečovali prevažne pedagógovia zo Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT). Odčlenením matematických, informatických, fyzikálnych, astronomických, meteorologických a geofyzikálnych pracovísk od PriF UK vznikla 1 .9. 1980 Matematicko-fyzikálna fakulta UK (MFF UK). Jej prvým dekanom sa stal prof. M. Greguš. 1. 9. 2000 sa dekrétom rektora Univerzity Komenského MFF UK premenovala na Fakultu matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK).

Vedeli ste, že?

...Univerzitu Komenského za 100 rokov jej existencie poctili svojou návštevou okrem iných aj:

- Sig Gissler, profesor žurnalistiky, administrátor výboru Pulitzerovej ceny

- Eric Maskin, nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu

- Ján Vilček, lekár, vedec svetového významu v oblasti imunologického a mikrobiologického výskumu

- Tony Tano Kengo Yamo, singapúrsky prezident