Absolventi Univerzity Komenského II


14. 05. 2019 20.09 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Pedagogická fakulta UK: minister školstva SSR Ľudovít Killár

Lekárska fakulta UK: ministri zdravotníctva SR: Anton Molnár, Stanislav Novák, Alojz Rakús, Viliam Soboňa, Eva Tökölyová, Ivan Valentovič, Rudolf Zajac, Vladimír Zvara

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK: minister vnútra Vladimír Palko

Vedeli ste, že?

...Univerzitu Komenského za 100 rokov jej existencie poctili svojou návštevou okrem iných aj:

- Georgios Zawos, veľvyslanec Európskej únie
- nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu prof. Finn Erling Kydland
- Daniel Сагleton Gajdusek, nositeľ Nobelovej ceny za medicínu
- Deborah Nelson, nositeľka Pulitzerovej ceny
- Ian Johnson, držiteľ Pulitzerovej ceny?

... Ig Nobelova cena 2015 - k popularizácii vedy prispel tím výskumníkov UK ziskom medializovanej Ig Nobelovej ceny. Tá je udeľovaná za výskumy, ktoré najskôr pobavia, a potom donútia človeka sa zamyslieť. Na pôde Harvardovej univerzity si ju prebrali biológ doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, PhD., MPH a genetička RNDr. Jaroslava Durdiaková, PhD. Tímu UK bola cena udelená za experimenty pri skúmaní biomedicínskych benefitov alebo dôsledkov intenzívneho bozkávania a iných intímnych, medziľudských aktivít.