Evanjelická bohoslovecká fakulta UK


14. 05. 2019 20.14 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

V roku 1919 vznikla Vysoká škola teologická Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku v Bratislave. Výučba sa začala 20. 10. 1919. Sídlila na Konventnej ulici č. 13, v budove niekdajšieho Evanjelického lýcea. Prvým dekanom fakulty bol prof. J. Bodnár (1919 – 1921). Do zväzku Univerzity Komenského sa fakulta dostala 1. 7. 1990, kedy bol zmenený jej názov na Evanjelickú bohosloveckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (EBF UK). Prvým dekanom sa stal prof. D. Ondrejovič.

Vedeli ste, že?

...Univerzitu Komenského za 100 rokov jej existencie poctili svojou návštevou okrem iných aj:

- švédsky kráľovský pár - kráľ Carl XVI. Gustaf a kráľovná Silvia
- Aleksander Kwasniewski, prezident Poľskej republiky
- španielsky kráľovský pár – kráľ Juan Carlos I. a kráľovná Sofia
- Eric van der Linden, veľvyslanec Európskej komisie v SR
- Irina Bokova, generálna riaditeľka UNESCO?

...na UK ukončilo štúdium spolu 88 absolventov v roku 1920, 205 absolventov v roku 1930, v roku 1940 spolu 264 absolventov, 704 absolventov v roku 1950, 967 absolventov v roku 1960, 1 639 absolventov v roku 1970, 2 883 absolventov v roku 1980, 1 536 absolventov v roku 1990, 3 859 absolventov v roku 2000, 8 435 absolventov v roku 2010 a 8 500 absolventov v roku 2015?