Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK


14. 05. 2019 19.58 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta v Bratislave bola zriadená 24. 7. 1919 zákonom, ktoré vydalo Národné zhromaždenie ČSR (fakulta existovala len de iure). Dňa 15. 8. 1935 bola fakulta potvrdená Posvätnou kongregáciou pre katolícku výchovu. Dňa 24. 4. 1936 Ministerstvo školstva v Prahe vydalo vykonávacie vládne nariadenie, ktorým sa napokon zriadila Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta v Bratislave. Pôsobila však mimo rámca Univerzity Komenského. Dňa 19. 9. 1936 bol zvolený bol prvý dekan fakulty ThDr. Emil Funczik. Dňa 1. 8. 1990 bola Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta (RKCMBF) včlenená do Univerzity Komenského. Prvým dekanom integrovanej fakulty sa stal prof. S. Šoka.

Vedeli ste, že?

...Univerzitu Komenského za 100 rokov jej existencie poctili svojou návštevou okrem iných aj:

- pápež Ján Pavol II. (2x)
- Simon Wiesenthal, zakladateľ a riaditeľ Židovského dokumentačného strediska vo Viedni?

... akademické fanfáry venované UK skomponoval Eugen Suchoň k pocte prezidenta Československej republiky na pamiatku prvej slávnostnej promócie v Aule UK pri príležitosti udelenia čestného doktorátu JUDr. Eduardovi Benešovi (21. 4. 1937), v ten deň bola aula odovzdaná do používania?