Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine


14. 05. 2019 19.50 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

JLF UK začala svoju históriu v roku 1962, keď bolo zriadené detašované klinické pracovisko Lekárskej fakulty UK v Martine. Od akademického roku 1962/1963 sa začala výučba na Lekárskej fakulte UK v Martine (len pre 4. ročník). Dňa 27. 5. 1966 bola zriadená pobočka Univerzity Komenského v Bratislave – Lekárska fakulta UK v Martine. Dňa 21. 7. 1969 bola zriadená samostatná Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine. (16. máj 1991 – premenovanie fakulty na Jesseniovu lekársku fakultu na základe uznesenia Akademického senátu UK v Bratislave. Prvým dekanom fakulty bol prof. V. Mézeš (biochemik).

Vedeli ste, že?

...Univerzitu Komenského za 100 rokov jej existencie poctili svojou návštevou okrem iných aj:

- Tony Blair, predseda vlády Veľkej Británie
- Lech Kaczynski, poľský prezident
- Abdullah Gül, turecký prezident
- Joshua M. Friedman, prestížny reportér, držiteľ Pulitzerovej ceny?

...Univerzitný vedecký park UK (UVP) celková rozloha UVP UK je 13 132 m2. V budove UVP UK sa nachádza 80 laboratórií (laboratóriá pre biotechnológiu, molekulárnu biológiu, genetiku, chémiu, mikrobiológiu, virológiu, fyziológiu, etológiu, bunkovú biológiu, fyziológiu rastlín atď.).