Fakulta telesnej výchovy a športu UK


14. 05. 2019 19.45 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Dňa 24. 9. 1960 bola zriadená fakulta telesnej výchovy pod názvom Inštitút telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Jeho dekanom sa stal prof. K. Stráňai. Dňa 6. 1. 1965 sa názov inštitútu zmenil na Fakultu telesnej výchovy a športu UK (FTVŠ UK). V roku 1966 sa uskutočnili prvé tajné voľby akademických funkcionárov fakulty. Za dekana bol zvolený prof. Andrej Kuchen. Prodekanmi sa stali docenti Ľ. Kilár, Ľ. Komadel a M. Rovný.

Vedeli ste, že?

...Univerzitu Komenského za 100 rokov jej existencie poctili svojou návštevou okrem iných aj:

- gróf Jacques Rogge, prezident Medzinárodného olympijského výboru
- Mary McAleese, írska prezidentka
- K. Barry Sharpless, nositeľ Nobelovej ceny za chémiu?

...počet vedeckých monografií (historicky) je: 4 223?
...počet vysokoškolských učebníc (historicky) je: 1 915 a skrípt: 4 118?
...časopis Naša univerzita zavŕšila 64 rokov svojho vydávania. Je najdlhšie a nepretržite vychádzajúcim univerzitným časopisom na Slovensku. Časopis Univerzity Komenského v Bratislave prvýkrát vyšiel dňa 23. septembra 1955?