Farmaceutická fakulta UK


14. 05. 2019 19.36 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

V rokoch 1939 – 1945 sa realizovalo medzifakultné dvojročné štúdium farmácie na UK (Lekárska fakulta, Filozofická fakulta, Prírodovedecká fakulta UK). Na Farmakologickom ústave LF UK sa vďaka úsiliu prof. Františka Šveca začalo budovať štúdium farmácie. Dňa 19. 8. 1952 bola zriadená samostatná Farmaceutická fakulta Slovenskej univerzity. Prvým dekanom fakulty sa stal doc. Ľudovít Krasnec, po ňom prof. Ladislav Záthurecký.

Vedeli ste, že?

...Univerzitu Komenského za 100 rokov jej existencie poctili svojou návštevou okrem iných aj:

- Carlo Azeglio Ciampi, taliansky prezident
- Jeho Eminencia Zenon kardinál Grocholewski, prefekt Kongregácie pre katolícku výchovu v Ríme?

...počet ohlasov registrovaných v citačných databázach na publikované práce (historicky) je: 290 366?

...počet citovaných prác (historicky) je: 73 298?

... viac ako 27 000 registrovaných čitateľov?

...počet publikačných výstupov všetkých druhov (historicky) je: 317 243 záznamov?