Zo spomienok prof. Kristiana Hyneka, prvého rektora UK


20. 05. 2019 10.21 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

„Nejsem idealistou a nevěřím příliš v sebeobětavost lidí. Nevěřím, že by někdo nadaný normálním rozumem sledoval nějaký vyšší cíl bez sebemenšího osobního zájmu. Nemyslím na zájmy hmotné, ale jsou ideové osobní zájmy, které ženou lidi přes nebezpečenství za jejich cílem. Jsou to cíle, jichž člověk nutně potřebuje k svému osobnímu uspokojení. Ne pro získání blahobytu, ale pro svůj vlastní klid. Choulostivým bodem při tom jest pouze otázka, shodují-li se ony zájmy se zájmy vyšších celku čili nic. Snad právě v tom spočívá kultura, že člověk své osobní cíle dovede vědomě zladiti a přispůsobiti prospěchu celku. Láska je jistě vyšší motiv, než hlad, prosté proto, že slouží k udržení celku druhu a ne pouze jedince. A naše universita vznikla z lásky, ne z hladu.“

Vedeli ste o Univerzite Komenského, že?

Študenti na UK v číslach (2017)

...v roku 2017 študovalo vo všetkých stupňoch a formách VŠ štúdia 23 082 študentov z toho 14 983 žien a 1 876 v doktorandskom štúdiu. Kontinuálne rastie počet zahraničných študentov – v roku 2017 na UK študovalo viac ako 2 700 cudzincov zo 70 krajín, čo predstavuje takmer 12 percent našich študentov. Aktuálnu ponuku tvorilo viac ako 800 študijných programov na všetkých troch stupňoch štúdia, viaceré z nich v cudzích jazykoch. Mobilitu absolvovalo 831 študentov.