Z časopisu UK „Naša univerzita“ 1989, december


27. 05. 2019 17.15 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

(t. j. udalosti za november 1989)

Nežná revolúcia
„Pridlho sa v našej spoločnosti hromadilo napätie, z roka na rok a napokon až zo dňa na deň narastala nespokojnosť s deformáciami, ktorými mocensko-byrokratický systém zaplavil všetky oblasti nášho života, s liknavosťou až neochotou jeho čelných nositeľov pristúpiť k realizácii zásadných zmien, ktoré by všestranne ozdravili vývoj v našej spoločnosti. Namiesto zásadného riešenia negatívnych javov politickými prostriedkami sa uchyľovali k tvrdým mocenským zásahom, cudzím tradíciám a vysokej kultúrnej úrovni nášho ľudu. A stačila iskra, aby zapálila pochodeň mohutného spoločensko-politického pohybu, ktorý sa dostal do povedomia svetovej verejnosti ako nežná revolúcia. Jej plamene rozdúchala neohrozenosť a odvaha našej mládeže, vysokoškolských študentov, ktorí vyhlásením štrajku dali najavo svoj protest proti brutálnemu zásahu poriadkových síl voči pokojnej študentskej manifestácii 17. novembra 1989 v Prahe, ale i nesúhlas s metódami riešenia nahromadených problémov. Slová vďaky a uznania na adresu našej mládeže zo strany strednej i staršej generácie neutíchajú. Nielen pre odvahu, s akou sa vysokoškoláci ako prví jednotne a neohrozene postavili proti akýmkoľvek formám násilia, ale i pre vysokú politickú zrelosť, s akou dokázali sformulovať svoje požiadavky, ktoré vychádzali z poznatku, že študentské problémy nemožno riešiť bez rozuzlenia nahromadených spoločenských a politických problémov.“