Z časopisu UK „Naša univerzita“ 1996, marec


22. 05. 2019 16.25 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Objav nového chemického prvku: „V Ústave pre výskum ťažkých iónov – GSI Darmstadt v Nemecku objavili nový, doteraz najťažší chemický prvok, 112. v Mendelejevovej tabuľke prvkov. Atóm objaveného chemického prvku je 277-krát ťažší ako atóm vodíka, žije iba 200 mikrosekúnd a bol vytvorený spojením atómu olova a zinku. V dvanásťčlennom tíme nemeckého vedca Sigurda Hofmanna boli aj slovenskí vedci – prof. Štefan Šáro a Ing. Rudolf Janík z Matematicko-fyzikálnej fakulty UK v Bratislave. Obaja sú aj spoluobjaviteľmi 110. a 111. chemického prvku v roku1994. ‚Podarilo sa nám zatiaľ vytvoriť dva atómy nového prvku 112 – prvý 1. februára a druhý 9. februára 1994. Avšak náš experiment pokračuje а potrvá až do 8. marca. Budeme sa snažiť vytvoriť ďalšie atómy tohto prvku a presnejšie určiť jeho chemické vlastnosti,‘ povedal profesor Štefan Šáro.“

Vedeli ste o Univerzite Komenského, že?

...31. 10. 1990: V Aule UK bol udelený čestný titul doctor honoris causa filozofických vied Dr. h. c. Václavovi Havlovi, prezidentovi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Doktorát mu udelili pri príležitosti výročia prijatia Martinskej deklarácie z 30. októbra 1918. Prezident Havel navštívil Univerzitu Komenského ešte aj koncom novembra 1990, keď v Aule UK diskutoval so študentmi.