Prof. RNDr. Štefan Toma, DrSc. (Prírodovedecká fakulta UK) spomína:


22. 05. 2019 16.34 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

„V dobrej nálade sme sa vracali (pozn. z Rybárskeho cechu po vydaní 1. dielu skrípt pre predmet mechanizmy organických reakcií, spolu s docentom Pavlom Hrnčiarom a Dr. Pavlom Elečkom) naspäť na katedru, kde nás však čakalo nemilé prekvapenie. V tom čase sa tam totiž pripravovala výstavba cesty na most SNP a nejaký bagrista nabral na lyžicu bagra aj vodovodné potrubie. Pri návrate sme našli zatopený nielen dvor, na ktorom stála okrem iného aj moja Fiatka 127, ale aj pivnice, v ktorých boli umiestnené sklady skla a chemikálií. Na moje i naše šťastie sa podarilo pomerne rýchlo zastaviť prívod vody, a tak moje auto (s patričným komentárom) mohla odviezť moja manželka a v chemickom sklade bolo ešte ,len‘ tridsať centimetrov vody, takže nebol zaliaty sud s kovovým sodíkom, ktorý fakulta dostala z akcie UNRA. Ak by sa doň bola dostala voda, už by neskôr budovu fakulty, v ktorej pôvodne sídlila okrem chémie aj fyzika a matematika, nebolo potrebné búrať. (Teraz na jej mieste stojí budova Najvyššieho súdu SR.)“

Vedeli ste o Univerzite Komenského, že?

...17. 2. 1994: Bola založená nová tradícia na Univerzite Komenského – v Aule UK sa uskutočnilo slávnostné zhromaždenie pri príležitosti inaugurácie dekanov fakúlt Univerzity Komenského.

...Jún 1994: V Rektorskej sieni bola po jej rekonštrukcii osadená tabuľa s menami čestných doktorov Univerzity Komenského. Mená čestných doktorov Univerzity Komenského sa pripisujú na tabuľu už pred promóciou.