Z časopisu UK „Naša univerzita“ 1996, máj


25. 05. 2019 08.05 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Aká romantika z dnešného pohľadu - Ľady sa pohli (nesprávnym smerom) „Bratislavských študentov zachvátila nová horúčka. Po beatovej smršti v 70-tych rokoch a zamatovej revolúcii pred siedmimi rokmi prišiel na rad INTERNET. Ak ste na tomto mieste zastali a nechápavo sa zamysleli nad významom slova vysádzaného verzálkami, vedzte, že patríte do takmer vyhynutej skupiny človečenstva. Dnes už každý, kto nemá vlastnú e-mailovú adresu, nie je ‚in‘. Filozofická fakulta sa snažila zachytiť razantný nástup Internetu umiestnením siedmich terminálov do priestorov svojej knižnice. Čoskoro sa pred počítačmi objavili rady študentov podobné radom na mäso v Poľsku v časoch nedávnominulých. Situácia gradovala, keď sa na internetovom nebi objavil kanál IRC určený výlučne na bezduché konverzovanie s masami iných maniakov, skrývajúcich sa pod všemožnými prezývkami. (Richard Menczer)

Vedeli ste o Univerzite Komenského, že?

...16. 8. 1997: RNDr. Leonard Kornoš a Peter Kolény (technik) objavili na Astronomickom a geofyzikálnom observátoriu Modra-Piesky planétku. V roku 1999 bola planétka pomenovaná po Univerzite Komenského v Bratislave „Comeniana“. Planétka sa v čase objavu nachádzala v západnej časti súhvezdia Baran (Aries). Obieha okolo Slnka v strednej vzdialenosti 361 mil. kilometrov po takmer kruhovej dráhe s dobou obehu 3,75 roku (1 369 dní). K Zemi sa približuje na minimálnu vzdialenosť 180 mil. kilometrov a jej veľkosť je odhadovaná na 6,5 kilometra.