Pán profesor musel z nohavíc


25. 05. 2019 07.56 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc. (Jesseniova lekárska fakulta UK) spomína: „Keď som raz, už tradične, čakala príchod profesora Nosáľa vo Vrútkach pri vlaku, nejako čudne z neho vystúpil. Mal stále ruky zopäté v oblasti os sacrum, kde sa mu hompáľala aj poloprázdna diplomatka. Po krátkom zvítaní mi oznámil, že sa mu stala už pri nastupovaní na schodoch vlaku nepríjemnosť, pre ktorú nebude môcť prednášať. Na prvý pohľad som nepostrehla žiadny problém, avšak keď mi padol zrak na zadnú časť jeho tmavých nohavíc, odkiaľ po celej dĺžke medzigluteálnej ryhy vykúkali spartakiádne trenírky, vtedy som pochopila, koľko bije. Bezradnosť pána profesora vystriedala moja ponuka, že máme ešte čas a do začiatku prednášky môžem ponúknuť svoje krajčírske zručnosti. Sadli sme do auta a doviezla som profesora Nosáľa ku nám domov. V byte akurát neboli ani deti, ani manžel. Vďaka voľakedajším lekciám nebohej starej mamy som ovládala šijaciu mašinu od štvrtej ľudovej. Pán profesor musel z nohavíc. Zakrútil sa do poskytnutej deky a skrúšene sedel na stoličke. Ja som zatiaľ na Singerke zošívala puknutý zadný švík. V tejto situácii vkročil do bytu môj nič netušiaci a následne udivený manžel. Pán profesor kultivovane vyložil svoj príbeh.“

Vedeli ste o Univerzite Komenského, že?

...16. 5. 1990: Univerzitu Komenského navštívil v sprievode predsedu FZ ČSFR Alexandra Dubčeka politik, čelný iniciátor a realizátor koncepcie európskeho uvoľnenia napätia a spolupráce, Willy Brandt, nositeľ Nobelovej ceny mieru. Rektor UK prof. M. Kusý mu udelil Veľkú zlatú medailu UK.