Z časopisu UK „Naša univerzita“ 1989, november (t. j. udalosti za október 1989)


25. 05. 2019 08.30 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Historické kontrasty sily dejinnej zmeny z mesiaca na mesiac... Odkaz Veľkého októbra pre súčasnosť
„Žiadna udalosť z pestrofarebnej historickej palety nášho storočia sa nezapísala na stránky svetových dejín tak výrazne ako Veľká októbrová socialistická revolúcia, ktorej jubileum sme si pripomenuli. Dnes, práve tak ako v dňoch jej zrodu, je predmetom vášnivých diskusii, polemík a výmeny názorov. Posúvajú sa akcenty, zapĺňajú sa biele miesta, upresňujú sa hodnotenia. Prestavba všetkých sfér spoločenského života v Sovietskom zväze zotrela prach z ideálov revolučného roku 1917 a obnovila ich inšpiračný potenciál. Myšlienky demokratizácie, glasnosti a plurality názorov vyjadrujú odveké dejinné ašpirácie ľudskej civilizácie a je iba prirodzené, že na zasnežených uliciach Petrohradu v pamätných októbrových dňoch tvorili pevnú súčasť revolučného vedomia nespokojných pracujúcich más. V meste na Neve prebiehal veľkolepý sociálny experiment a pokus vybudovať nový spoločenský organizmus, založený na odstránení odcudzenia inštitúcií a občana, sociálno-ekonomickej exploatácie a politickej neslobody. Revolúcia otvorila široký priestor pre verejnú aktivitu, politizovala spoločnosť, vťahovala ďalšie a ďalšie sociálne vrstvy obyvateľstva do svojho víru.“