Z časopisu UK „Naša univerzita“ 1955, október


25. 05. 2019 08.22 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Neslovenské v slovenčine „Veľmi trápne je čítať listy, v ktorých je viac chýb ako slov. A nielen listy!
Počúvajte rozhovor vysokoškolákov, prednášky, diskusie na schôdzkach, povšimnite si svoj pravopis a výslovnosť. Kde-kto len brýzga, przní čistotu nášho jazyka. Môže tu byť reč o kultúrnosti, hrdosti na svoj spisovný jazyk?! Porušovanie ustálených pravidiel a výslovnosti nie je nič iné ako prejav nekultúrnosti a lajdáctva. Všimnime si, ako ich my porušujeme: v nedeľu pri obede – chcete maslo, (i salám?). Každý vraví salám a neuvedomuje si, že správne je saláma. Prečo vravíte drátená, keď správne je drôtená prekážka (zátaras), diskúzia, keď správne je diskusia. Takmer vždy počujete vyslovovať ku kamarátke, zo mnou, zmer, sme (kocúrkovčina – všetko naopak) veď správna výslovnosť je gu kamarátke (jedine ku mne), so mnou, (ale zo sebou), smer, zme. A koľko trampôt máme pri používaní foriem slov kufor, hotel, ideál, bál ap. V Kryme bývajú bále, máme veľké ideále, hotele, v kufre. Stačí pozrieť pravidlá pravopisu a zistíme, že spisovne je na bále, dva bály, o ideáli, veľké ideály, v kufri, dva kufre, v rozdiele atď.