Prvá návšteva Juana Samarancha v Bratislave


25. 05. 2019 08.02 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Prof. PhDr. Vladimír Černušák, CSc. (Fakulta telesnej výchovy a športu UK)(bývalý člen Medzinárodného olympijského výboru) spomína: (prvá návšteva Juana Samarancha v Bratislave). „Táto návšteva bola významná aj tým, že markíz J. A. Samaranch, predseda Medzinárodného olympijského výboru, dostal 26.9.1992 na UK čestný doktorát pedagogických vied spolu s prof. Ing. Danielom Bellušom, PhD., ktorý pôsobil vo Švajčiarsku ako riaditeľ centrálneho výskumu vo firme Ciba-Geigy za vedeckú prácu, ktorou prispel k rozvoju poznania v oblasti organickej chémie. Profesor Belluš po roku 1989všestranne a dlhodobo podporoval slovenský chemický výskum a spoluprácu slovenských a švajčiarskych chemikov. Ďalšou zaujímavosťou tohto stretnutia bolo, že obaja laureáti boli v mladosti aktívni športovci. Po slávnostnom udelení čestných doktorátov sa v Rektorskej sieni UK uskutočnil ešte jeden, pre mňa osobitne významný akt. J. A. Samaranch odovzdal ako prvému Slovákovi prof. Ľudovítovi Komadelovi strieborný Olympijský rad Medzinárodného olympijského výboru. Profesor Komadel, úspešný slovenský plavec a účastník letných olympijských hier v Helsinkách (1952, 8. miesto vo finále 200 metrov prsia) si Olympijský rad plne zaslúžil.“

Vedeli ste o Univerzite Komenského, že?

...1. 3. 1993: Na Univerzite Komenského začalo pôsobiť Koordinačné laserové centrum UK.

... 14. 10. 1993: Uskutočnilo sa slávnostné otvorenie Kanadských Štúdií na Univerzite Komenského.