Z časopisu UK „Naša univerzita“ 1997, máj


27. 05. 2019 22.30 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Prof. MUDr. Ivan Ďuriš, DrSc., dekan Lekárskej fakulty UK (výber z rozhovoru)

Čo považujete vo Vašej práci za kľúčovú úlohu a aké sú Vaše predstavy o ďalšom rozvoji fakulty?

„Na Vašu otázku by som najradšej odpovedal stručne: čítal som toľko krásnych plánov a predsavzatí pánov dekanov a rektorov aj v našom časopise, že sami odpovedať ani veľmi nechce. Všetko bolo viac-menej povedané a formulované krajšie, ako by som to sám dokázal, a predsa sa nič alebo málo udialo. Konštatovali sme, že vedu a umenie majú riadiť vedci a umelci a aj títo by ju mali skôr robiť ako riadiť. Svorne sme prišli k názoru, že nie sú potrebné žiadne úrady pre riadenie vedy, techniky a kultúry, a predsa vznikli. Finančné prostriedky nejdú na vedu, ale na úrad riadenia vedy. Vedcov však rapídne ubúda. Ako hovorí básnik: čo múdrejšie zutekalo a to staršie nevládalo. Isteže, nič nové pod slnkom. Talianske ministerstvo pre správu kanalizácií v kolóniách fungovalo bez problémov ešte aj 20 rokov potom, čo Taliansko stratilo poslednú kolóniu. Predpokladám, že vedecké ustanovizne, to je niečo ako inštitucionalizovaná pravda. Vezmime si slovo minister. Koľko občanov (nehovoriac o ministroch) ho chápe v jeho pôvodnom význame – služobník? Koľkí občania sami seba považujú za služobníkov (keď už nie božích) svojich blížnych? Väčšina sa považuje za pánov, niektorí dokonca za neobmedzených (práve tí obmedzení), a práve preto nič nemôže správne fungovať.“

Vedeli ste o Univerzite Komenského, že?

...5. 6. 1998: Rektor UK prof. F. Devínsky prijal delegáciu Rudolfa Baláža, predsedu Konferencie biskupov Slovenska, dr. Františka Tondru, spišského biskupa, Jozefa Jaraba, rektora kňazského seminára v Spišskej Kapitule.

...25. 2. 1999: Po druhýkrát zavítal na pôdu Univerzity Komenského prezident Medzinárodného výboru Červeného kríža Dr. Cornelio Sommaruga.