Kanaďania navrhli v roku 2001 Jána Cibuľu na Nobelovu cenu za mier


27. 05. 2019 23.03 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Z časopisu UK „Naša univerzita“ 2010, február

„Keď Dr. Ján Cibuľa vyštudoval v roku 1957 Lekársku fakultu UK, bol jediným Rómom v Československu, ktorý skončil medicínu. Pochádzal síce z rodiny chudobného hudobníka, rodičia však štyri z piatich detí dali študovať na vysoké školy. Kanaďania navrhli v roku 2001 Cibuľu na Nobelovu cenu za mier a k návrhu uviedli: ‚Je nesporne najvýznamnejšou rómskou osobnosťou 20. storočia.‘ Prvý Zväz Cigánov– Rómov na Slovensku pomáhal Cibuľa zakladať v roku 1968. Po augustovej invázii sa rozhodol emigrovať. V emigrácii sa pustil do zakladania Medzinárodnej rómskej únie IRU. O sedem rokov neskôr na ženevskom kongrese zvolili Cibuľu za prezidenta únie. V roku 1985 sa Ján Cibuľa stal laureátom prestížnej Kultúrnej ceny kantónu Bern. Cudzincovi ju Švajčiari udelili druhý raz v histórii. Prvý raz Albertovi Einsteinovi.“

Vedeli ste o Univerzite Komenského, že?
...1969: bolo obnovené a posilnené štátne riadenie vysokých škôl (prijatý zákon č. 173/1969 Zb. ako novela Zákona o vysokých školách). Zákon posilnil oblasť centrálneho riadenia vysokých škôl. Bol to zákonný nástroj konsolidácie vysokých škôl, ich začlenenia do politického systému ideológie „reálneho socializmu a socialistického internacionalizmu“.