Z časopisu UK „Naša univerzita“ 1998, február


27. 05. 2019 22.22 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Ako sa časy – rýchlo – menia. Mobily na prednáškach?„Patríte aj vy medzi ľudí, ktorým sa vo vrecku otvára nôž, keď začujú zvonenie mobilného telefónu? Reakcia býva jednoznačná. Ľudia sa so šomraním obracajú po miestnosti, či už ide úrad, obchod, električku, aby vypátrali pôvodcu tohto nehanebného zvuku a dali mu patrične najavo svoje pohŕdanie. Majiteľ telefónu zvyčajne očervenie a od hanby by sa najradšej prepadol pod zem. Máloktorý vynález modernej techniky sa stretol s takými silnými malomeštiackymi reakciami ako mobilný telefón. Pritom ide o veľmi užitočnú vecičku, takmer nenahraditeľnú pre ľudí, ktorí sú celý deň v teréne, v pohybe a potrebujú byť v spojení. Takíto ľudia veľmi ťažko vysvetlia svojim nasrdeným spoluobčanom (NEmajiteľom mobilného telefónu), že mobil potrebujú a nemajú ho iba preto, aby sa ním vo vhodnej chvíli mohli pochváliť. Predstavte si však ešte nehoráznejšiu vec. Mobilný telefón na akademickej pôde. Znesvätenie, rúhanie, svätokrádež. Hoci je zatiaľ takýchto študentov ako šafranu (o pedagógoch ani nehovoriac) – existujú.“ (Radoslav Baťo)

Vedeli ste o Univerzite Komenského, že?

...19. 6. 1999: Rektor UK prof. F. Devínsky sa zúčastnil na významnom podujatí v Bologni. Výsledkom stretnutia bola „Spoločná deklarácia prijatá na stretnutí ministrov školstva krajín Európy v Bologni“ (tzv. Bolonská deklarácia), ktorú podpísalo 31 ministrov školstva európskych krajín.

...2. 11. 1999: Univerzitu Komenského navštívil Günter Verheugen, člen Európskej komisie zodpovedný za rozširovanie Európskej únie. V Aule UK predniesol prednášku „Európa na prahu 21. storočia“. Prvý raz tak v histórii člen Európskej komisie verejne hovoril s občanmi o vstupe Slovenska do Európskej únie.