Z časopisu UK „Naša univerzita“ 1999, apríl


27. 05. 2019 17.26 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

„Písal sa 26. apríl 1986. Bola jasná, pekná noc. Hodinky na stenách pred 60 minútami odbili polnoc. V Sovietskom zväze sa začal nový deň, ktorý na niekoľko storočí poznačil nielen našich východných susedov, ale celý svet. Na tento dátum totiž naplánovali v černobyľskej jadrovej elektrárni elektrotechnický pokus. Chceli zistiť, ako dlho sa dá rotačná energia dobiehajúceho generátora využiť na výrobu núdzového prúdu. Vedeli, že černobyľský reaktor je pri nízkom výkone len ťažko regulovateľný. Tušili, že nie všetko je v stopercentnom poriadku. Výkon reaktora klesal veľmi prudko, a preto zamestnanci elektrárne odstránili z jadra všetky regulačné tyče. Aby sa experiment mohol uskutočniť, zablokovala obsluha reaktora dôležité bezpečnostné systémy, dokonca aj funkciu okamžitého vypnutia. A práve tento krok patril k tým, kvôli ktorým dodnes jadroví inžinieri tvrdia, že zlyhal ľudský faktor – nie technika. Betónový kryt reaktora bol zničený a odkryl grafitový blok. (ada, ber)

Vedeli ste o Univerzite Komenského, že?

6. 12. 1989: Prvý dekan novej éry. Aula UK doslova praskala vo švíkoch, atmosféra však dýchala vysokou úrovňou organizovanosti, ale i očakávania. Občianska iniciatíva VPN a študenti Filozofickej fakulty UK sa zhodli na spoločnom kandidátovi, stranícka organizácia svoj návrh nepredložila. V slobodných rovných, tajných a priamych voľbách funkciu dekana Filozofickej fakulty UK dostal docent PhDr. Ivan Slimák, CSc.

11. 1. 1990: Uskutočnilo sa prvé zasadnutie Akademického senátu Lekárskej fakulty UK v Bratislave.