Výňatok z rozhovoru s Billom Jordanom


27. 05. 2019 23.32 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Z časopisu UK „Naša univerzita“, 1995, november

Výňatok z rozhovoru s Billom Jordanom (Veľká Británia), hosťujúcim profesorom na UK pre oblasť politológie a sociálnej práce. „Čo si myslíte o našej univerzite? To je komplexný problém. Som tu len dva mesiace a môže sa zdať, že som mal málo času mu porozumieť. Ale pretože veľa cestujem, rýchlo vnikám do vecí. Často sa rozprávam s mnohými ľuďmi na mnohých katedrách a v rozličných pozíciách. A musím povedať, že nie som nadšený. Prečo? Nemyslím si, že je tu dobré prostredie na výučbu a štúdium. Samozrejme sú tu výnimky – dobré katedry a dobrí učitelia, jednotlivci. V akom zmysle? Začína sa to profesionálnym prístupom učiteľov. Z toho, čo som mal možnosť vidieť, učitelia jednoducho nie sú dosť spoľahliví, dôslední a neodovzdávajú všetko, čo vedia. Mnohé prednášky sa rušia či menia s upozornením tesne pred prednáškou, alebo bez akéhokoľvek upozornenia. Metódy výučby sú staromódne. Sľuby študentom sa nedodržiavajú, tak ako ani konzultačné hodiny. Príliš sa spolieha na skúšky a na hrozby - a málo na individuálne stimulovanie, nadšenie pre prácu a na porovnávanie rozličných metód výučby. Vidno tu hodne nečinnosti a malú vôľu po zlepšovaní vecí. Ako to vplýva na študentov? Môj dojem je, že sa prispôsobujú tomuto systému na úkor ich samotných. Keď učitelia nie sú dosť spoľahliví, nie sú takí ani študenti. Vynechávajú prednášky a semináre, pretože to isté robia aj ich učitelia. Oni iba opakujú a každého to poškodzuje. Je pre mňa veľmi zložité dosiahnuť v tomto systéme jasný, zrozumiteľný a stály priestor pre výučbu.“

Vedeli ste o Univerzite Komenského, že?

...budovu na Šafárikovom námestí (od r. 1937 vo vlastníctve UK) navrhol architekt František Krupka v roku 1925?