Športovci UK IV


28. 05. 2019 00.14 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Na tomto mieste uvádzame len držiteľov olympijských medailí a tých, ktorí sa umiestnili na prvom mieste na majstrovstvách sveta.

Rusnák Dárius, PraF UK 1978, hokejista. ZOH 1984 (2.), MS 1985 (1.)
Riszdorfer Michal, Mgr., FTVŠ UK 2005, rýchlostný kanoista. OH 2004 (3.), OH 2008 (2.), MS 1998, 1999, 2002, 2003, 2006, 2007 (1.)
Starší Ján, doc. PhDr., FTVŠ UK 1956, hokejista. OH 1976 (2.)
Štepánková Hana, FTVŠ UK 1999, kulturistka. MS 1995, 1996 (1.)

Vedeli ste o Univerzite Komenského, že?

...4. 5. 2004: Univerzitu Komenského navštívil Dr. h. c. prof. Dr. med. Eugene Braunwald, profesor kardiológie z Harvardovej lekárskej fakulty, najuznávanejší svetový kardiológ 20. storočia, špecialista na výskum diagnostiky a liečby infarktu myokardu. V Aule UK mu bol udelený čestný titul doctor honoris causa.

...10. 3. 2006: Univerzitu Komenského navštívil Tony Blair, predseda vlády Veľkej Británie. Stretnutie sa uskutočnilo v Rektorskej sieni UK. T. Blair v krátkom prejave hovoril o globalizácii sveta a o význame Európskej únie. Delegáciu sprevádzal predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda. Na záver stretnutia odovzdal rektor UK doc. F. Gahér britskému premiérovi Pamätnú medailu UK.