Prvá dáma slovenského vinohradníctva


28. 05. 2019 00.04 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Z časopisu UK „Naša univerzita“, 2012, marec

Prvá dáma slovenského vinohradníctva navštívila Prírodovedeckú fakultu UK „Pani Ing. Dorota Pospíšilová, CSc., je dnes legendou slovenského vinohradníctva. Počas viac ako päťdesiatich rokov vytrvalej práce sa jej podarilo vyšľachtiť 13 stolových (5 bielych a 8 modrých) muštových odrôd viniča hroznorodého. Jej ‚deťmi‘ sú napr. biely Devín a modrý Dunaj, ktoré Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodárstva v Bratislave schválil už v roku 1997 spolu s ďalšími tromi stolovými odrodami. V uplynulom roku k uznaným odrodám pani inžinierky Pospíšilovej pribudlo ďalších 5 stolových a pre potešenie milovníkov vína aj 2 biele muštové a najmä vynikajúcich 7 modrých muštových odrôd.“ (Ivan Valent a Ivan Kraus)

Vedeli ste o Univerzite Komenského, že?

...9. 9. 2011: V Aule UK sa po päťdesiatich rokoch uskutočnila repromócia poslucháčov Právnickej fakulty UK. Dvadsaťdva absolventov z roku 1961 si prevzalo diplom od dekana Právnickej fakulty UK prof. Pavla Kubíčka práve v roku 90. výročia vzniku fakulty.

...10. 9. 2011: Lekári, absolventi Lekárskej fakulty Slovenskej univerzity (dnes UK) promovaní v roku 1953, sa stretli v Ladzianskeho posluchárni LF UK po 58 rokoch od slávnostnej promócie. Zo 188 absolventov sa stretli štyri desiatky lekárok a lekárov. Z učiteľov boli prítomní profesori Gustáv Čatár, Martin Janeca, Karol Kapeller.