Športovci UK III


27. 05. 2019 23.58 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Na tomto mieste uvádzame len držiteľov olympijských medailí a tých, ktorí
sa umiestnili na prvom mieste na majstrovstvách sveta.

Labuda Jozef, FTVŠ UK 1970, volejbalista. OH 1964 (2.), MS 1966 (1.)
Lafko Vincent, CSc., FTVŠ UK 1974, hádzanár. OH 1972 (2.)
Minčík Juraj, vodný slalomár. OH 2000 (2.), MS 1997, 2003 (1.)
Mlsnová Gabriela, FTVŠ UK 1993, fitneska. MS 2002, 2003, 2004 (1.)
Prokeinová Margita, JUDr., PhD., PraF UK 1995, plavkyňa. Paralympijské OH1996 (2., 3.), paralympijské OH 2000 (2., 2., 3.), paralympijské MS 2002 (1., 3.)

Vedeli ste o Univerzite Komenského, že?

...10. 11. 2011: Prof. PhDr. Vladimír Černušák, CSc., prvý predseda Slovenského olympijského výboru a čestný člen Medzinárodného olympijského výboru, si prevzal z rúk rektora UK prof. K. Mičietu najvyššie ocenenie – Veľkú zlatú medailu Univerzity Komenského. V rokoch 1963 – 1966 zastával post prorektora pre vzdelávanie na Univerzite Komenského. Bol prvým predsedom Slovenského olympijského výboru a jediným Slovákom, ktorý bol členom Medzinárodného olympijského výboru.