Ruskí vojaci prehľadali každú miestnosť


28. 05. 2019 00.22 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Z časopisu UK „Naša univerzita“, 2013, september

„Po obsadení ruskými vojskami v roku 1968 boli okupanti vybavení informáciami, že hlavné hniezdo kontrarevolucionárov je na Univerzite Komenského. Vojaci počas okupácie 21. augusta dôkladne prehľadali každú miestnosť v budove a dvaja vojaci prišli aj do bytu, kde bývala moja prateta s manželom. Mária a Marcel Svoradovci (pozn. red.: v súčasnosti tam sídli Podateľňa RUK).Ten byt mal zvláštnosť v tom, že existovali dvere z bytu priamo na vrátnicu. Boli zamknuté a celé desaťročia sa nepoužívali. Dokonca zo strany vrátnice boli zakryté skriňou. Vojaci, keď zbadali podozrivé dvere, chceli do nich vojsť. Keďže sa nedali otvoriť, namierili na ne samopaly, aby ich rozstrieľali. Len s námahou sa tete podarilo vysvetliť, že to sú tie isté dvere, ktoré sú vo vrátnici za skriňou. Jeden z vojakov šiel s ňou na vrátnicu, odtlačil skriňu a búchal do dverí s výkrikom: ‚Ty slúšaješ?‘ Až keď druhý vojak z opačnej strany dverí (v byte) odpovedal súhlasne, upustili od streľby.“ (Ľubomír Sestrienka)

Vedeli ste o Univerzite Komenského, že?

...7. 12. 2001: Univerzitu Komenského navštívil poslanec a spravodajca Európskeho parlamentu pre Slovenskú republiku Jan Marius Wiersma. Rektor UK prof. F. Devínsky v Rektorskej sieni UK udelil J. M. Wiersmovi Veľkú pamätnú medailu UK za jeho vzťah a podporu slovenským integračným snaženiam.
...4. 4. 2002: V sprievode prezidenta SR Rudolfa Schustera navštívil Univerzitu Komenského švédsky kráľovský pár – kráľ Carl XVI. Gustaf a kráľovná Silvia. Ich Veličenstvá sa stretli aj so študentmi švédskeho jazyka.