Športovci UK II


27. 05. 2019 23.54 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Na tomto mieste uvádzame len držiteľov olympijských medailí a tých, ktorí sa umiestnili na prvom mieste na majstrovstvách sveta.

Gönci Jozef, Mgr., FTVŠ UK 2004, športový strelec. OH 2004 (3.)
Gregor Martin, FTVŠ UK 1963, hádzanár. MS 1967 (1.)
Grófová-Chládeková Alica, FTVŠ UK 1959, stolná tenistka. MS 1973 (1.)
Horváth Rudolf, CSc., FTVŠ UK 1974, hádzanár. MS 1967 (1.)
Hurajt Pavol, biatlonista. OH 2010 (3.)
Krajčírová-Némethová Marianna, FTVŠ UK 1984, športová gymnastka. MS 1966 (1.), OH 1964, 1968 (2.)
Krnáč Jozef, Mgr., FTVŠ UK 2004, džudista. OH 2004 (2.)

Vedeli ste o Univerzite Komenského, že?

...16. 5. 2012: Za účasti rektora UK prof. K. Mičietu sa konala v Aule UK prvá Konferencia doktorandov UK s názvom „Spájame vedomosti, invenciu a vedu“. Cieľom konferencie bolo poskytnúť priestor pre celouniverzitný integrovaný prierezový pohľad na doktorandské štúdium a špičkové vedecké výstupy a výsledky vedecko-výskumnej práce doktorandov jednotlivých fakúlt Univerzity Komenského.